TERAPEUTICKÉ FARMY AKO ÚTOČISKO PRE ĽUDÍ, ZVIERATÁ A RASTLINY, ABY MOHLI INTERAGOVAŤ, SPÁJAŤ SA, UČIŤ SA A LIEČIŤ. 🍀

‼️👩‍🦰👱‍♀️🧔 6.11.2020 ‼️
👀 Webinár vznikol s cieľom spájať ľudí 👀, ktorí chcú poznať a porozumieť rozsahu účinkov, ktoré môžu mať sociálne farmy na starostlivosť o zdravie, pohodu alebo sociálne výsledky rôznych skupín obyvateľstva.
 
Webinárom chcem inšpirovať a popísať nejaké zaujímavé (z môjho pohľadu) príklady dobrej praxe v medzinárodných kontextoch a (neskôr v diskusii) analyzovať ich možnosti uplatnenia v podmienkach Slovenskej republiky. V neposlednom rade dôvodom výberu témy je aj osobná angažovanosť v téme sociálnych fariem a presvedčenie o ich užitočnosti aj u nás.
Existuje možnosť cieleného zahrnutia hospodárskych zvierat do terapie, vzdelávania a sociálnej práce…..poďme spolu objavovať tieto možnosti.

Webinár bude moderovaný a interaktívny, budete mať možnosť pýtať sa/zapájať prostredníctvom online chatu alebo priamym vstupom. Sprevádzať vás bude úžasná Lucia Jakubíková

Webinár je bezplatný, je však potrebné sa vopred prihlásiť na mail ‼️ slavka@animalpartners.sk ‼️
Prihláseným účastníkom zašleme LINK s inštrukciami ako sa pripojiť na webinár.
Pokiaľ nám chcete a môžete poslať dobrovoľný príspevok za účasť na webinári pre naše zvieratá
Bankové spojenie Zvieratá a ľudia navzájom o.z.: Fio Banka
IBAN: SK5683300000002501804655

 

💗