#socialnefarmy #greencare #socialnepolnohospodarstvo
„Byť sám so sebou v zelenom“
na Slovensku máme krásne lúky a pasienky.
Každý deň kontrolujeme 🙂 a stále sú krásne.
poznáte pojem Green Care? a sociálne farmy?
Ako to že my nemáme sociálne farmy? resp. prečo tak málo a prečo skoro nikto nevie čo je to sociálna farma?
peknú máme Komunita Ľudovítov – resocializácia drogovo závislých.
A pritom aj u nás na Slovensku by to bola príležitosť zviditeľniť rôzne iniciatívy ako terapie, vzdelávanie alebo napr. alternatívny spôsob chovu hospodárskych zvierat zameraný aj na environmentálnu a sociálnu stránku, alebo i rôzne teambuildingové aktivity a firemné akcie.
Sociálne farmy nie sú len „alternatívne“, hodnotila by som ich ako bohatý prispievateľ do spektra služieb v oblasti duševného zdravia a wellness.