#socialnefarmy #greencare #vsimavost
Sociálne farmy vo všeobecnosti môžu byť dnes brané buď ako tzv. “retro inovácia” alebo ako nový trend. Oni však existovali už dávno, v nejakej neformálnej podobe, pretože, v skutočnosti tradičný spôsob poľnohospodárstva vždy slúžil aj ako spôsob zapojenia vylúčených osôb do vidieckych komunít, nie iba v rámci domácnosti.
Hodnotu spojenia ľudí a zvierat a rastlín (prírody) poznali a v praxi využívali už dávno.
Začlenenie zvierat v psychiatrických inštitúciách sa začalo koncom 18. st. – psychiatrická inštitúcia York Retreat. V tom čase to bol akýsi protiprojekt k blázincom, ktoré uzamykali a trestali svojich pacientov. Liečení v York Retreat sa naopak mali cítiť dobre, budovať si sebaúctu a učiť sa sebaovládaniu. Z tohto dôvodu sa starali aj o zvieratá. Už vtedy vedome zahrnuli do liečebného procesu vidiecke prostredie a malé zvieratá.
Bethel (r.1867).Žili tu duševne chorí a epileptici. Mala vlastný park a chorí sa starali o domáce a hospodárske zvieratá.

Vieru v moc zvierat potvrdzuje história
Sv. František z Assisi- láska k prírode zahŕňala všetky božie stvorenia, bol patrón zvierat, životného prostredia a ochranca prírody
Sv. Antón z Padovy, žiak a nasledovník Sv. Františka z Assisi
Sv.Roch – patrón psov a chorých