#socialnepolnohospodarstvo #greencare #seniori
Sociálne farmy sú mnohé špeciálne zamerané i pre starších ľudí.
Stvorili ich tí, ktorí vedia, že…stimuly produkované prírodou vyvolávajú spomienky a pozitívne emócie, že fyzická aktivita pod holým nebom vzbudzuje chuť do jedla, zdravú únavu, riadi normálny denný rytmus, spánok, stvorili ich ľudia, ktorí úprimne mysleli na starých, chceli ich povzbudiť aby zostali aktívni a zapojení do činnosti, bojovali proti osamelosti a súvisiacim zdravotným problémom.
Tak vznikajú sociálne farmy. Ako nový spôsob starostlivosti o starších ľudí.
A v týchto časoch, akí musia byť opustení, ale milé je, ako im deti píšu listy. Skutočné na papieri.
Vo vidieckych oblastiach žije veľa starších ľudí – veľa z nich žije samotných. To následne vedie k izolácii, sociálnemu vylúčeniu a zhoršovaniu zdravia. #socialnefarmy by boli prínosom.
 

a takéto dielne im robia 😊

Ľudia tam môžu chovať zvieratá, venovať sa ľahkým záhradníckym prácam alebo cvičiť, alebo sa len prechádzať, či niečo tvoriť v dieľni. Okrem zdravotných výhod, tieto farmy tiež vytvárajú pracovné miesta, pekný príklad je v Poľsku, kde vznikli sociálne farmy kam môžu chodiť starší ľudia a zároveň na nich prebieha vzdelávanie…..poľnohospodári, ich rodinní príslušníci a zamestnanci a ďalší ľudia z tejto oblasti sa môžu stať kvalifikovanými opatrovateľmi pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím. Dostávajú 100 hodín intenzívneho teoretického a praktického výcviku vrátane príkladných fyzických cvičení na podporu seniorov s rôznym postihnutím. Vytvorili také sociálne farmy z podpory z EU fondov, napr. tie v Poľsku, kde 14 rodinných príslušníkov poľnohospodárov a 12 členov miestnej komunity ukončilo bezplatný kurz a teraz pokračuje v práci na základe riadnej pracovnej zmluvy. Okrem toho poľnohospodári dostávajú mesačný nájom za používanie svojich fariem na tieto účely. Tento ale i mnohé iné príklady dobrej praxe by mohli byť aplikovateľné aj u nás na Slovensku.