Viete čo znamená nakupovať a konzumovať produkty sociálneho poľnohospodárstva? 🤲
Sociálne poľnohospodárstvo venuje veľkú pozornosť životnému prostrediu, používa techniky s nízkym dopadom na životné prostredie.
Produkty sociálneho poľnohospodárstva sú kvalitné, ekologické,
‼️plus‼️:
• umožňujú mnohým ľuďom získať zručnosti a kráčať cestou autonómie
• zmierňujú sociálne nerovnosti
• pomáhajú celým komunitám stať sa inkluzívnejšími a venovať pozornosť potrebám tých najzraniteľnejších
• prispievajú k zlepšeniu blaha našej krajiny