Vzdelávacie preventívne programy v zodpovednom vzťahu k zvieratám sú v podmienkach Slovenska málo rozšírené.

Téme zodpovedného vzťahu k zvieratám u nás sa venuje veľká pozornosť, avšak ucelený preventívny vzdelávací program v tejto oblasti absentuje.  

V spolupráci s Mgr. Viktóriou Jurenovou z CVČ Košice a PhDr. Lenkou Halás Birkovou a jej Elfí z Černostudničního vrchu a Dastyho z Černostudničního vrchu (dlhosrsté kólie),  sa deti v Centre voľného času v Košiciach, konkrétne v krúžku Mladý kynológ, učia k bezpečným reakciám voči psom.

Ide o cielený výchovno-vzdelávací program pre deti, zameraný na problematiku bezpečného kontaktu so psami.

„Mali sme možnosť vidieť častokrát dokonalé kúsky agility cez náročné ale aj menej náročné prekážky pod vedením svojich majiteľov Gregorka a Tamarky, ktorí svojich psíkov naučili rôzne triky. Obaja psíkovia sú veľmi učenliví, čo sme mohli vidieť spolu s deťmi. 

Už teraz sa tešíme na nové chvíle, zážitky a skúsenosti spoločne strávenými s našimi psími kamarátmi“………priblížila nám aktivity programu Mgr. Viktória Jurenová  z Centra voľného času EP Popradská, Košice

Z týchto doteraz organizovaných a osvedčených aktivít máme obrovskú radosť a ďakujeme Lenke a jej psím parťákom, Tamarke, Gregorkovi a všetkým deťom, ako i Centru voľného času, že zaradili problematiku zodpovedného vzťahu ku psom do svojho krúžku Mladý kynológ.