Tento nádherný obraz nesie názov SLOVENSKO MOJO a od dnes zdobí priestory OZ Zvieratá a ľudia navzájom.

To že je Slovensko krásne vieme,  Viktória Žitňanová Nagyová,  ktorá kreslí  grafické iustrácie použiteľné na tlač – knihy, plagáty, vizitky, pozvánky, maľuje obrazy – čo kus, to originál –  zachytila úžasné spojenie človek zviera, Slovensko, prírodu a seba. Od dnes je tento obraz náš.  Ďakujeme!

 
 

Viktória tvorí pod umeleckým menom Blondook. Venuje sa prevažne vektorovej a bitmapovej ilustrácii, ktorú realizuje od prvotnej skice, až po samotnú realizáciu. Okrem iného tvorí aj akvarelovú maľbu.

Viktória ilustrovala Rozprávky z uzlíka od Jozef Tinka
za touto krásnou foto stojí Maikka Zitnan

u nás v OZ Zvieratá a ľudia navzájom