Koncept STAROSTLIVOSTI na farme

„Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude“ – Sokrates

Všetky programy ponúkajú aj priame zážitky a starostlivosť o niektoré druhy zvierat, kontakt so zvieratami, spoločný spev a ručné práce s prírodnými materiálmi.

Podporujeme vytváranie podmienok na zmysluplné trávenie voľného času seniorov prostredníctvom kreatívnych textilných aktivít (ako tkanie, pradenie, plstenie, práca s vlnou) v dlhodobom horiznote aj v rámci pravidelných animoterapií s vybranými seniormi v partnerských organizáciách Košického a Prešovského kraja.

Realizujeme výjazdy, odborné intervencie so zvieratami priamo v domovoch osamelých ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami v oblasti sociálnych služieb. Ide o návštevy s malými zvieratami na podporu vzťahov medzi ľuďmi a zvieratami, ktoré sú alternatívou chovu domácich miláčikov. Zvieratá sú/boli súčasťou života mnohých ľudí. Zvlášť na vidieku. Spomienky na nich sú často spojené s hlbokými emocionálnymi zážitkami. Preto často motivujú aj inak uzavretých seniorov k rozhovoru.

Ponuka 1: Čas s ovcami

Zaujímavé a podrobné informácie o ovciach, o tom, ako žijú a čo potrebujú na to, aby sme ich mohli primerane chovať, kontakt s ovcami a psami v intervenciách, kŕmenie, piesne a príbeh, práca s vlnou, plstením, remeselnými výrobkami atď.

kto: podľa dohody, všetky vekové skupiny

kde: vo vašom zariadení, v priestoroch minifarmy

Ponuka 2: Čas so sliepkami

Zaujímavé a podrobné informácie o kurčatách, o tom, ako žijú a čo potrebujú, aby boli primerane chované, kontakt s nimi, kŕmenie, starostlivosť, piesne a príbeh, práca s prírodnými materiálmi a perím atď.

kto: podľa dohody, všetky vekové skupiny

kde: vo vašom zariadení, z priestoroch minifarmy

.

Ponuka 3: Čas s malými zvieratami

Zaujímavosti o králikoch a morčatách , o tom, ako žijú a čo potrebujú na to, aby boli primerane chované, všímavý kontakt (Mindfulness), kŕmenie, starostlivosť, dotýkanie sa, piesne a príbeh

kto: podľa dohody, všetkých vekových skupín

kde: vo vašom zariadení, v priestoroch minifarmy

foto Katarína Šándorová
foto Elena Homolová

Krátky popis

Realizujeme programy vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj.