Hernička

Zvieratá a ľudia navzájom o.z.

Naša odborná oblasť spočíva vo zvieratami asistovaných intervenciách a službách. Naším poslaním je poskytovať kvalitné neformálne vzdelávanie pracovníkom s mládežou, odborníkom z rôznych sektorov (zdravotnícky, sociálny, vzdelávací) pracujúcoch s mládežou, aby boli dokázali zodpovedne integrovať programy s asistenciou zvierat do svojej praxe. Taktiež naším poslaním je prostredníctvom vykonávania praxe v rámci zvieratami asistovaných intervencií a služieb, pomáhať najmä mladým ľuďom objaviť a rozvinúť vlastný potenciál, posilniť ich odvahu, tvorivosť a schopnosť postaviť sa za seba, za druhých a za svet okolo.

TKÁČKA 🪶
Hlboko zakorenené vlákno DNA, ktoré žije, pamätá si a prekvitá v srdci celého nášho sveta, zostáva prepojené so Zemou a všetkými jej zázrakmi a bytosťami.
~art. Polaris

Krátky popis

Henička občianskeho združenia Zvieratá a ľudia navzájom