Hernička

Zvieratá a ľudia navzájom o.z.

My v občianskom združení Zvieratá a ľudia navzájom pracujeme v oblasti Intervencií s asistenciou zvierat/ Animal Assisted Intervention (AAI), čo je spoločný termín pre intervencie, ktoré využívajú výhody pozitívnych účinkov zvierat na ľudí. Vzdelávame, zabezpečujeme kvalitu, sledujeme a šírime AAI, aby čo najviac ľudí všetkých vekových skupín mohlo mať úžitok a potešenie z interakcie so zvieratami.

Krátky popis

Henička občianskeho združenia Zvieratá a ľudia navzájom