VZDELÁVANIE CANISTERAPEUTOV – aktuálny stav na Slovensku

Riešenie existuje, nie je potrebné vymýšľať koleso a my, ako profesijná organizácia v krajine, sme pripravení poskytnúť pomoc a maximálnu súčinnosť pri vyriešení, pretože už je najvyšší čas, lebo sme „na chvoste“.

Čo je terapeutický pes?

Terapeutický pes poskytuje pohodlie a náklonnosť ľuďom alebo jednotlivcom v zariadení, aby sa vysporiadali s fyzickým alebo emocionálnym problémom.

Prečo cvičiť terapeutického psa?

Terapeutické psy prinášajú ľuďom, ktorých navštevujú, veľa fyzických výhod. Môžu pomôcť znížiť krvný tlak a srdcovú frekvenciu, znížiť úzkosť pacienta a zvýšiť hladiny endorfínov a oxytocínu. Ale nie je to jednosmerka. Štúdie ukázali, že zo svojej práce profitujú aj terapeutické psy. Miera endorfínov a oxytocínu je u terapeutických psov vyššia ako u priemerných rodinných miláčikov.

Služby s asistenciou psov (canisterapie) majú v oblasti pomáhajúcich profesií svoje osobité miesto.

Psy, rovnako ako my, sa rodia s génmi, ktoré poskytujú základ pre ich interakciu s okolitým svetom. Ako reagujú na hlasné zvuky, ako reagujú, keď sa cítia ohrození, akí sú hraví, akí sú spoločenskí, spolupracujú a podobne. Rovnako ako u ľudí, aj u psa zohrávajú úlohu pri formovaní jeho osobnosti gény a prostredie, v ktorom vyrastá.

TESTOVANIE OSOBNOSTI PSA umožňuje určiť, či je pes vhodný na prácu v spolupráci s človekom alebo či by sa viac hodil na iné činnosti.

Posudzovanie vhodnosti psov by mali vykonávať kvalifikovaní odborníci. Posúdenie osobnosti psa si vyžaduje adekvátne vzdelanie a znalosti. Etológovia majú magisterský titul v správaní zvierat a sú pre túto prácu kvalifikovanými osobami. Ostatné certifikované osoby musia mať potrebné vzdelanie a musia byť certifikované etológmi alebo odborníkmi na správanie zvierat s požadovaným vzdelaním.

Rozumejú nám psy?

Nedávno bola publikovaná fascinujúca štúdia o kognitívnych schopnostiach psov, videli ste ju?

Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si tiež pozrieť  VIDEO  alebo si prečítať celý článok v Aktuálna biológia

Krátky popis