Intervencie s asistenciou psa

Realizujeme programy na podporu sociálnych, emocionálnych, fyzických a duševných schopností, zamerané na deti a mladých ľudí, so zdravotným, sociálnym znevýhodneným aj bez znevýhodnenia.

Krátky popis

Farma starostlivosti - Nová Polhora (výjazd z diaľnice D1 medzi Prešovom a Košicami)