Ponuka akreditovaného vzdelávania ANIMOTERAPIE

🎓 Tu nájdete:  Informačný dokument kurzu

📣 🆕  PRVÉ AKREDITOVANÉ vzdelávanie v oblasti  intervencií a služieb, v ktorých zvieratá pomáhajú ľuďom 👏
 
👉 Cieľová skupina: osoby pracujúce v oblasti pomáhajúcich profesií so záujmom začleniť intervencie/služby s pomocou zvierat do svojej praxe v rámci špecializácie pomáhajúceho profesionála alebo so záujmom dohliadať na tieto intervencie/služby v rámci kompetencií vlastnej profesie.
 
Vysvetlenie pojmov:
⭐ Intervencia/služba s asistenciou zvierat (AAI – Animal Assisted Intervention alebo aktuálne AAS Animal Assisted Services) nie je nová metóda. Tento prístup sa využíva už mnoho rokov a jeho účinnosť bola predmetom dlhodobého výskumu.
⭐ Intervencia alebo služba s asistenciou/pomocou zvierat je cielene orientovaná a štruktúrovaná služba, ktorá zámerne zapája zvieratá do rôznych oblastí vrátane zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej práce, s cieľom poskytnúť pomoc ľuďom, najmä tým zo zraniteľných, znevýhodnených a vyčleňovaných skupín.
⭐ V Slovenskej republike sa stretávame s dvojitým pomenovaním ľudsko-zvieracích intervencií/služieb.
V prvom prípade ide o intervencie/služby s asistenciou zvierat, ktoré v praxi reálne rozlišujú rôzne druhy služieb podľa ich zamerania a na základe stanovených cieľov, ako sú: 👉 liečba za asistencie zvierat, vzdelávanie s pomocou zvierat a programy podpory ľudí s pomocou zvierat.
V druhom prípade sa používajú iba samostatné pojmy: canisterapia, hipoterapia, felinoterapia alebo súhrne animoterapia, ktoré sú na Slovensku častejšie. Tento fakt je spôsobený predovšetkým tým, že tieto pomenovania boli jedinými používanými počas posledných 20 rokov.
💪 Vzdelávanie je určené pre poskytovateľov služieb s pomocou zvierat, príjemcov týchto služieb, a zahŕňa aj prípravu a výcvik zvierat pre ich zapojenie do služieb podpory ľudí.
✅ Viac informácií čoskoro.

Rozumejú nám psy?

Nedávno bola publikovaná fascinujúca štúdia o kognitívnych schopnostiach psov, videli ste ju?

Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si tiež pozrieť  VIDEO  alebo si prečítať celý článok v Aktuálna biológia

Krátky popis