Intervencie so zvieratami a voľný štýl tkania

Ponúkame intervencie so psom (canisterapiu) aj intervencie s HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI, ktoré sú  vhodne pripravené na túto činnosť a vedené zaškolenou osobou.

Ide o odborné intervencie v zdravotníctve, sociálnej starostlivosti, vzdelávaní a podporných službách, ktoré využívajú kontakt a vzťah so špeciálne pripravenými  zvieratami za účelom dosiahnutia liečebných, rehabilitačných, re/edukačných, motivačných aj rekreačných účinkov na klientov.

Ponúkame individuálne terapeutické tkanie na tkáčskych stavoch, gobelínových stavoch, krosnách, stužkových stavoch, prácu s vlnou.

Vnímame tiež dôležitosť ženských skupín, silu skupiny, konkrétne kontext skupinovej terapie.

Koncept tkania a skupinovej práce má význam pre proces rastu. Tieto aktivity realizujeme v priestoroch OZ, ale aj v organizáciách záujemcov.

Krátky popis

Ponúkame intervencie so psom (canisterapiu) aj intervencie s HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI, ktoré sú vhodne pripravené na túto činnosť a vedené zaškolenou osobou.