Aktivity na farme starostlivosti

Realizujeme programy na podporu sociálnych, emocionálnych, fyzických a duševných schopností, zamerané na deti a mladých ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a bez postihnutia v individuálnych podmienkach, ako aj pre malé skupiny detí materských škôl a rodiny s deťmi.

Realizujeme programy so zvieratami zamerané na zlepšenie blahobytu starších ľudí. Návštevnou formou v inštitúciách ako sú domovy pre seniorov v Košickom a Prešovskom kraji a formou komunitných programov na našej farme starostlivosti. Zapájame staršie osoby, osoby ohrozené izoláciou a sociálnym vylúčením do kultúrnych aktivít ako sú programy tkania, remeslá a animoterapie. Prostredníctvom týchto komunitných aktivít podporujeme ich nezávislý život a zvyšujeme kvalitu života seniorov vo vidieckych oblastiach.

Krátky popis

Farma starostlivosti - Nová Polhora (výjazd z diaľnice D1 medzi Prešovom a Košicami)