Program podpory čítania

Program čítania psovi, kde špeciálne psy „požičiavajú svoje uši“ mladým čitateľom.

Keď pes počúva…menia sa pocity, strach aj obavy nahrádza dychtivosť dieťaťa a samotné učenie sa stáva zážitkom. Dieťa sprevádza pes i skúsený odborník, ktorý vedie program tak, že tlak z výkonu, ktorý môže dieťa pri čítaní pociťovať slabne, tým ako dieťa dostáva podporu od zvieraťa, ktoré pokojne leží a dohliada na jeho čítanie. Zviera neopravuje, nesmeje sa, umožňuje dieťaťu postupovať vlastným tempom a dieťa tak pri ňom získava prax v čítaní potrebnú na vybudovanie slovnej zásoby, zlepšuje sa porozumenie obsahu čítaného textu, plynulosť a sebavedomie.

Čítanie so zvieratami je náš prvý a dôležitý program, ktorý zahŕňa terapeutické zvieratá na pomoc deťom pri zlepšovaní ich čitateľských a komunikačných schopností a tiež ich vedie k tomu, aby milovali knihy a čítali.

Spoločníci k čítaniu sú terapeutické zvieratá, ktoré dobrovoľne spolupracujú s deťmi, navštevujú školy, knižnice a mnoho ďalších prostredí ako spoločníci na čítanie pre deti.

Krátky popis

Program čítania zahŕňa programy, ktoré podporujú psychickú a emocionálnu pohodu predškolákov, žiakov základných aj špeciálnych škôl, poskytovaním programu čítania so psom, ktorý je súčasťou canisterapie (intervencií s asistenciou psa). Súčasťou je i program čítania realizovaný formou kurzu, zvyčajne trvá 6 týždňov a vaše dieťa dostane čitateľský diplom s fotografiou psa a dieťaťa spolu.