Výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež

V rámci vzdelávania a aktivít s asistenciou psa realizujeme „Programy čítania psovi“ v rôznych vzdelávacích prostrediach (formálne, neformálne/informálne).

Tieto programy sú vedené profesionálom s ukončeným odborným vzdelaním pre prácu v Intervenciách s asistenciou zvierat (terapie, edukácie, aktivity) na UVLF v KE odbor:  VZŤAH ČLOVEK – ZVIERA A JEHO VYUŽITIE V CANISTERAPII A HIPOTERAPII , a zahŕňajú zviera, ktoré má preverenú osobnosť pre túto prácu, je cielene pripravované a odborníkom vedené pre prácu s ľuďmi v terepeutickom a vzdelávacom prostredí.

Pozri viac záložku „odbornosť“

Čítacie programy so psom majú za cieľ zlepšiť kvalitu života detí/mládeže vrátane tých so znevýhodnením a rozvíjať ich potenciál tým, že:

– využívajú spoločnosť terapeutického psa na budovanie a podporu lásky detí/mladých ľudí ku knihám a čitateľskému prostrediu,

– poskytujú vybraným skupinám detí a mládeže príležitosť precvičiť si celú škálu komunikačných zručností.

„V čítacích programoch so psami v knižniciach je dôležité rozlišovať medzi odbornými a neodbornými poskytovateľmi.

Odborníci vedia, ako zapojiť psa tak, aby pomáhal mládeži s problémami učenia/čítania.

Niektorí ľudia prichádzajú s ponukou týchto „čítacích programov so psom“ a ponúkajú len zábavu, čo nemusí mať priamy vzťah k čítaniu, knižniciam a knihám.

Zábava má svoje miesto, ale v programe „čítanie so psom“ by nemala byť jediným cieľom, pretože by to mohlo odviesť pozornosť od úlohy, ktorá je pre psa a dieťa, ktoré sa snaží čítať, menej prospešná.

Preto je dôležné pozorne vyberať medzi rôznymi „canisterapeutmi“ v knižniciach, ktorí sa zapájajú do čítacích programov, aby sme mohli zabezpečiť, že programy budú skutočne prispievať k rozvoju čitateľských zručností detí.“

Krátky popis