Projekt – Športuj aj TY- Nadácia SPP

Šport zahŕňa všetky formy pohybových aktivít, ktoré vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti, duševnej pohody a formujú sociálne väzby.

S obsahom tejto definície športu sa v plnom rozsahu stotožnujeme aj v rámci populácie osôb so zdravotným znevýhodnením.

Skúsenosti z našich intervencií so zvieratami ukázali, že vplyv športu na zdravie týchto ľudí je v mnohých ukazovateľoch dokonca výraznejším fenoménom, ako je tomu v prostredí bežnej populácie.

Šport hodnotíme ako jednu z najúčinejších foriem našich intervencií so psami (canisterapií).

2021

projekt  „Spoločne prekonávame prekážky“

 

V 3 mestách Košice, Prešov a Vranov nad Topľou.
Agility so psom
OZ Zvieratá a ľudia navzájom

Vďaka podpore nadácie SPP sme schopní prispieť k zlepšovaniu príležitostí detí v PO a KE kraji na pravidelnú tréningovú činnosť v rámci animoterapií a tým napomôcť k zlepšeniu postavenia zdravotne znevýhodnených mladých ľudí v našej spoločnosti.

Trénerka Slávka navrhla a spoločne sme si vyškúšali metódy, ktorými chceme riešiť špecifické potreby detí so znevýhodnením, aktiváciu a integráciu.

Ing. Slávka Zábavská
Slavucha
5/5
Julianka

Krátky popis

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podporeNadácie SPP. Jeho cieľom bolo priniesť deťom/mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením, adresné športové aktivity pre zvýšenie kvality ich života.