Tkáčske remeslo podporované nadáciou GRANVIA

Nadácia GRANVIA, ktorá podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu podporila PROJEKT VLÁKNA NÁS SPÁJAJÚ .

Projekt je zameraný na tkanie – poskytuje odborné vzdelávanie a kvalifikáciu v tkáčskom remesle, podporuje vytváranie komunít a napomáha k lepšiemu spolunažívaniu ľudí.

V spolupráci s odborníkmi zo sociálnej oblasti, oblasti duševného zdravia a intervencií s asistenciou zvierat pomáha znevýhodneným opätovne sa začleniť do spoločnosti.

Projekt podporil SPOLUPRÁCU s chránenou dielňou DZIVARUČNE TKANÉ VÝROBKY,

vďaka podpore nadácie GRANVIA sa zakúpili krosná, kolovrátky , tkáčske , gobelínové, stužkové stavy, česačky s cieľom sprístupniť toto remeslo ľuďom (všetky vek. kategórie) najmä zo znevýhodneného prostredia v spolupráci s partnerskými organizáciami v rámci zabehnutých intervencií so zvieratami (animoterapiami).

Nadácia GRANVIA podporila zakúpenie ALTÁNU pre ľudí so ZŤP čím výrazne prispela ku skvalitneniu priestoru minifarmy OZ Zvieratá a ľudia navzájom.

Z podpory nadácie GRANVIA boli zakúpené aj skokovky pre agility so psom s cieľom prispieť k zlepšovaniu príležitostí detí v PO a KE kraji na pravidelnú tréningovú činnosť v rámci animoterapií a tým napomôcť k zlepšeniu postavenia zdravotne znevýhodnených mladých ľudí v našej spoločnosti.

Ďakujeme nadácii GRANVIA, že nám pomáha, aby sme my OZ Zvieratá a ľudia navzájom mohli pomáhať ďalším.

Pracujeme na tkáčskych stavoch a krosnách zakúpených z finančnej podpory nadácie GRANVIA. V spolupráci s nadáciou GRANVIA predstavujeme tkanie ako perspektívnu stratégiu a podporu zamestnania, prostredníctvom tréningového zamestnávania znevýhodnených.

Krátky popis