Tkáčske remeslo

Nadácia GRANVIA, ktorá podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu podporila náš projekt VLÁKNA NÁS SPÁJAJÚ .

Projekt bol zameraný na tkanie – poskytoval odborné vzdelávanie a prax v tkáčskom remesle, podporoval vytváranie komunít a napomáhal k lepšiemu spolunažívaniu ľudí.

V spolupráci s odborníkmi zo sociálnej oblasti, oblasti duševného zdravia a intervencií s asistenciou zvierat pomáhal znevýhodneným opätovne sa začleniť do spoločnosti.

Krátky popis