Nehody nie sú náhody

Preventívny program úrazov spôsobených psami je vytvorený ako ucelený model vzdelávania v oblasti zodpovedného vzťahu so zvieratami. Má za cieľ dať deťom vedomosti, aby mohli lepšie posúdiť nebezpečné situácie s vlastnými psami a znížiť tak riziko vzniku úrazu pri každodennom kontakte medzi oboma aktérmi. Má vyzdvihnúť význam zvierat v živote detí a upozorniť, že konfliktné situácie medzi deťmi a psami, aj s následkom úrazu, vznikajú najmä kvôli neznalosti pravidiel bezpečného prístupu ku zvieraťu.

Program je užitočný nielen ako prevencia úrazov spôsobených psami, ale je to nástroj formovania morálneho a zodpovedného vzťahu detí k prírode. Preventívny vzdelávací program patrí k vzdelávaniu za pomoci zvierat Animal Assisted Education (AAE).

foto Lenka Birková denný tábor
foto Lenka Birková denný tábor
foto Lenka Birková denný tábor
foto Lenka Birková denný tábor
foto Lenka Birková denný tábor

Krátky popis

Hodnota a potenciál zvierat ako neoddeliteľnej súčasti života detí je veľká a programom chceme poskytnúť verejnosti prehľad o tom, prečo je dôležité porozumieť vzťahom detí so zvieratami, najmä psami, a zároveň upozorniť na fakty, že úrazy spôsobené psom sú problémom, najmä u detí, čo dokazujú štatistiky a analýzy aktuálneho stavu v oblasti úrazov spôsobených psami.