Skupinová podpora / návšteva domova seniorov a iných zariadení podľa dohody

nonverbal autism

So zvieratami prichádzame za deťmi, mladistvými a dospelými a prenášame ich radosť zo života, piesne a príbehy do rôznych zariadení, vytvárame priestor na stretnutia so zvieratami, na vlastné spomienky o zvieratách chovaných v minulosti.

Proces je koordinovaný a vopred plánovaný podľa potrieb skupiny, avšak prispôsobujeme sa aktuálnej nálade a želaniam ľudí na mieste, s dôrazom na potreby ľudí a zvierat.

Zvyčajne prichádzame so psami, podľa dohody aj s malými spoločenskými a hospodárskymi zvieratami.

Počas skupinových intervencií často sedíme do kruhu, uprostred ktorého budujeme krásny priestor, ktorý je spolu s ingredienciami z prírody voňavý a lichotivý očiam i nosu a zároveň stredobodom pozornosti pre zvieratá.

Je to miesto, kde môžeme pozorovať napríklad sliepky alebo králiky, starať sa o ne, dotýkať sa ich, hladiť ich a mať ich na kolenách. Spoločne spievame a rozprávame sa, spomíname a vymieňame si skúsenosti, počúvame príbehy od našich maskotov psa Vivaldiho a sliepky Máši, či hádame voňavé bylinky alebo vnímame dotykom vlnu, perie a srsť. 

Hlavnú prácu však robia naše zvieratá, ktoré sa svojím dôverčivým a predovšetkým nestranným spôsobom stretávajú s ľuďmi v ich srdciach a dokážu ich očariť.

Krátky popis

So zvieratami prichádzame za deťmi, mladistvými a dospelými a prenášame ich radosť zo života, piesne a príbehy do rôznych zariadení, vytvárame priestor na stretnutia so zvieratami, na vlastné spomienky o zvieratách chovaných v minulosti.