O nás

Sme organizácia pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat – reg. č. VVS/1-900/90-58727.

IČO 52970396

DIČ 2121663269

  • SídloSlovensko
  • AdresaNová Polhora 145, 04444
  • e-mailslavka@animalpartners.sk
  • Telefón+421 949 177 110

Čo robíme

Vytvorili sme malú farmu starostlivosti v obci Nová Polhora (výjazd z diaľnice D1 medzi KE a PO). Ide o pilotný projekt, kde v pozitívnom prostredí so špeciálne pripravovanými a odborníkom vedenými zvieratami, poskytujeme deťom s osobitnými potrebami, príležitosti na rozvoj dôležitých zručnosti ako i možnosť zúčastňovať sa zábavných a nenáročných farmárskych činností. Pomáhame zlepšovať podmienky v rozvoji Fariem starostlivosti a v intervenciách s asistenciou zvierat (animoterapiách) na Slovensku. Zapájame sa aj do tvorby politík a udržateľného rozvoja v týchto oblastiach, prácou v Tématickej pracovnej skupine pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR, ktorá je pod Národnou sieťou rozvoja vidieka SR.

Naše poslanie: zlepšovať zdravie a pohodu ľudí prostredníctvom puta medzi ľuďmi a zvieratami. Realizujeme odborné intervencie so zvieratami (canisterapia, hipoterapia) pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny ľudí (všetky vek. kategórie od ranného a predškolského veku, cez vek dospelosti a staroby), za účelom dosiahnutia liečebných, rehabilitačných, re/edukačných a motivačných účinkov na klientov. Naša činnosť je orientovaná na výchovu, vzdelávanie a celkový osobnostný rozvoj človeka, aj so znevýhodnením, s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu mieru jeho sociálnej integrácie.

Podporili nás

Naši partneri

Absolventi kurzov