O nás

Sme organizácia pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat, zapísaná v Evidencií občianskych združení registračným úradom Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-58727

  • SídloSlovensko
  • AdresaNová Polhora 145
  • e-mailslavka@animalpartners.sk
  • Telefón+421 949 177 110

Čo robíme

Intervencie s asistenciou zvierat

Realizujeme TERAPIE, EDUKÁCIU a AKTIVITY so ZVIERATAMI, pričom využívame potenciál kontaktu so zvieratami za účelom psychosociálnej podpory ľudí, posilnenia ich sociálneho fungovania a zvyšovania kvality ich života. Ide o tzv. terapeutické či liečebné využitie kontaktu so zvieratami, ktoré sa u nás označuje aj pojmami zooterapia alebo animoterapia.

formou kurzov v oblasti intervencií so zvieratami, v koncepte Green Care. Venujeme sa tiež sociálnemu poľnohospodárstvu, soclálnym farmám a podpore tradičných remesiel.

Podporili nás:

Nadácia granvia
projekt "Vlákna nás spájajú"
zakúpenie polohovateľného lôžka

Partneri:

vzdelávanie v intervenciách so zvieratami

Zaujímavé projekty

Ovečka v mojej ruke

178
vlnená loptička

1095
podporili

15