Animal Assisted Therapy

O nás

Sme organizácia pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat – reg. č. VVS/1-900/90-58727.

IČO 52970396

DIČ 2121663269

  • SídloSlovensko
  • AdresaNová Polhora 145, 04444
  • e-mailslavka@animalpartners.sk
  • Telefón+421 949 177 110

Čo robíme

Vytvorili sme malú farmu starostlivosti v obci Nová Polhora (výjazd z diaľnice D1 medzi KE a PO). Ide o pilotný projekt, kde v pozitívnom prostredí so špeciálne pripravovanými a odborníkom vedenými zvieratami, poskytujeme deťom s osobitnými potrebami, príležitosti na rozvoj dôležitých zručnosti ako i možnosť zúčastňovať sa zábavných a nenáročných farmárskych činností. Pomáhame zlepšovať podmienky v rozvoji Fariem starostlivosti a v intervenciách s asistenciou zvierat (animoterapiách) na Slovensku. Zapájame sa aj do tvorby politík a udržateľného rozvoja v týchto oblastiach, prácou v Tématickej pracovnej skupine pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR, ktorá je pod Národnou sieťou rozvoja vidieka SR.

Naše poslanie: zlepšovať zdravie a pohodu ľudí prostredníctvom puta medzi ľuďmi a zvieratami. Realizujeme odborné intervencie so zvieratami (canisterapia, hipoterapia) pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny ľudí (všetky vek. kategórie od ranného a predškolského veku, cez vek dospelosti a staroby), za účelom dosiahnutia liečebných, rehabilitačných, re/edukačných a motivačných účinkov na klientov. Naša činnosť je orientovaná na výchovu, vzdelávanie a celkový osobnostný rozvoj človeka, aj so znevýhodnením, s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu mieru jeho sociálnej integrácie.

Podporili nás

Naši partneri

Absolventi kurzov

Odbornosť

Štartutár:  Slavomíra Dupláková – animoterapeutka, lektorka vzdelávacích aktivít, lektorka tkania, projektová manažérka.  Vzdelanie Canisterapie a Hipoterapie na UVLF KE, akreditované vzdelávanie Projektový manažment v práci s mládežou Iuventa modul I. a II v rozsahu 60 hodín,  akreditované vzdelávanie Iuventa ON/OFF online a off-line nástroje v práci s mládežou, modul I.a II.

Naši ľudia v rámci intervencií realizujú odborné metódy práce, spolupracujú so širokou sieťou odborných pracovníkov, pracujú pod supervíziou a s poistením.

Naše intervenčné zvieratá prechádzajú špeciálnym tréningom, sú pravidelne veterinárne monitorované, absolvujú klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam. Absolvujú nielen zákonom určené vakcinácie, ale i nadštandardne potrebné vakcinácie a v prípade i prvých príznakoch ochorenia budú prehliadnutí veterinárnym lekárom, aby sa zabezpečilo, že sa budú zúčastňovať intervencií len v dobrom zdravotnom stave.

Dobré životné podmienky ľudí a zvierat sú pre nás rovnako dôležité a veríme, že sme našli kreatívny spôsob, ako poskytnúť obom skupinám vzájomný prospech. Naše programy poskytujú bezpečné, stimulujúce aktivity a neinvazívnu terapiu pre rôzne skupiny ľudí.

Kľúčové slová

  • Animal assisted intervention
  • canisterapia
  • hipoterapia
  • farma starostlivosti
  • Care Farms

Certifikáty

Kontakty

Nová Polhora, Slovensko

+421 949 177 110

slavka@animalpartners.sk

Ďakujeme

Ako vám môžeme pomôcť?