Zvieratá a ľudia navzájom

O nás

Sme organizácia pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat, zapísaná v Evidencií občianskych združení registračným úradom Ministerstva vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-58727

  • SídloSlovensko
  • AdresaNová Polhora 145
  • e-mailslavka@animalpartners.sk
  • Telefón+421 949 177 110

Čo robíme

Intervencie s asistenciou zvierat

Realizujeme TERAPIE, EDUKÁCIU a AKTIVITY so ZVIERATAMI, pričom využívame potenciál kontaktu so zvieratami za účelom psychosociálnej podpory ľudí, posilnenia ich sociálneho fungovania a zvyšovania kvality ich života. Ide o tzv. terapeutické či liečebné využitie kontaktu so zvieratami, ktoré sa u nás označuje aj pojmami zooterapia alebo animoterapia.

formou kurzov v oblasti intervencií so zvieratami, v koncepte Green Care. Venujeme sa tiež sociálnemu poľnohospodárstvu, soclálnym farmám a podpore tradičných remesiel.

Podporili nás:

Nadácia granvia
projekt "Vlákna nás spájajú"
zakúpenie polohovateľného lôžka

Partneri:

vzdelávanie v intervenciách so zvieratami

Zaujímavé projekty

Ovečka v mojej ruke

178
vlnená loptička

1095
podporili

15

Odbornosť

Ľudskú časť tímu tvoria kvalifikovaní a angažovaní ľudia s univerzitným vzdelaním v predmetnom odbore Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Naše zvieratá zahrnuté do intervencií prechádzajú špeciálnym tréningom, sú pravidelne veterinárne monitorované, absolvujú klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam. Absolvujú nielen zákonom určené vakcinácie, ale i nadštandardne potrebné vakcinácie a v prípade i prvých príznakoch ochorenia budú prehliadnutí veterinárnym lekárom, aby sa zabezpečilo, že sa budú zúčastňovať intervencií len v dobrom zdravotnom stave.

Dobré životné podmienky ľudí a zvierat sú pre nás rovnako dôležité a veríme, že sme našli kreatívny spôsob, ako poskytnúť obom skupinám vzájomný prospech. Naše programy poskytujú bezpečné, stimulujúce aktivity a neinvazívnu terapiu pre rôzne skupiny ľudí.

Kľúčové slová

  • Animal assisted intervention
  • Sociálne farmy
  • Green Care

Certifikáty

Ponuka

Projekt „ovečka v mojej ruke“

Projekt „ovečka v mojej ruke“

VZDELÁVANIE – KURZ základnej kvalifikácie pre terapie, edukácie a aktivity so zvieratami na sociálnej farme

VZDELÁVANIE – KURZ základnej kvalifikácie pre terapie, edukácie a aktivity so zvieratami na sociálnej farme

Intervencie s asistenciou zvierat, Odborné vzdelávanie
VZDELÁVANIE v koncepte Green Care

VZDELÁVANIE v koncepte Green Care

Intervencie s asistenciou zvierat, Odborné vzdelávanie

Kontakty

Nová Polhora, Slovensko

+421 949 177 110

slavka@animalpartners.sk

Ďakujeme

Ako vám môžeme pomôcť?