Intervencie podporované zvieratami a riešeniami, ktoré sú založené na prírode

O nás

Sme mimovládna organizácia

reg. č. VVS/1-900/90-58727

IČO 52970396

DIČ 2121663269

<script src=“https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js“ async defer type=“text/javascript“></script>

  • SídloSlovensko
  • AdresaNová Polhora 145, 04444
  • e-mailslavka@animalpartners.sk
  • Telefón+421 949 177 110

Čo robíme

Poskytujeme vzdelávacie príležitosti dospelým, ktorí zahŕňajú, alebo plánujú zahŕňať zvieratá do svojej práce, niektorí kvôli zefektívneniu vlastnej odbornej praxe s klientelou, niektorí kvôli zmene postavenia na trhu práce s dôrazom na oblasť duševného zdravia. Školíme pracovníkov s mládežou (PsM) pre realizáciu vlastných programov, ktoré začleňujú zviera do aktivít s deťmi a mládežou.

Sme toeretici i praktici najmä z pomáhajúcich profesií, ktorí využívajú k dosiahnutiu terapeutických, sociálnych a vzdelávacích cieľov u klientov rôzne modality ako napr. prírodné prostredie farmy, remeslá, a tiež týmto nástrojom je živé zviera.

Podporili nás

Odbornosť

Štartutár:  Slavomíra Dupláková – animoterapeutka, lektorka vzdelávacích aktivít, lektorka tkania, projektová manažérka.  Vzdelanie Canisterapie a Hipoterapie na UVLF KE, akreditované vzdelávanie Projektový manažment v práci s mládežou Iuventa modul I. a II v rozsahu 60 hodín,  akreditované vzdelávanie Iuventa ON/OFF online a off-line nástroje v práci s mládežou, modul I.a II.

Naši ľudia v rámci intervencií realizujú odborné metódy práce, spolupracujú so širokou sieťou odborných pracovníkov, pracujú pod supervíziou a s poistením.

Naše intervenčné zvieratá prechádzajú špeciálnym tréningom, sú pravidelne veterinárne monitorované, absolvujú klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam. Absolvujú nielen zákonom určené vakcinácie, ale i nadštandardne potrebné vakcinácie a v prípade i prvých príznakoch ochorenia budú prehliadnutí veterinárnym lekárom, aby sa zabezpečilo, že sa budú zúčastňovať intervencií len v dobrom zdravotnom stave.

Dobré životné podmienky ľudí a zvierat sú pre nás rovnako dôležité a veríme, že sme našli kreatívny spôsob, ako poskytnúť obom skupinám vzájomný prospech. Naše programy poskytujú bezpečné, stimulujúce aktivity a neinvazívnu terapiu pre rôzne skupiny ľudí.

Kľúčové slová

  • Animal assisted intervention
  • canisterapia
  • hipoterapia
  • farma starostlivosti
  • Care Farms

Certifikáty

Kontakty

Nová Polhora, Slovensko

+421 949 177 110

slavka@animalpartners.sk

Ako vám môžeme pomôcť?