Animal Assisted Interventions

O nás

Sme mimovládna organizácia

reg. č. VVS/1-900/90-58727

IČO 52970396

DIČ 2121663269

  • SídloSlovensko
  • AdresaNová Polhora 145, 04444
  • e-mailslavka@animalpartners.sk
  • Telefón+421 949 177 110

Čo robíme

Realizujeme Intervencie s asistenciou zvierat, ponúkame komplexné vzdelávacie a školiace programy v oblasti intervencií za asistencie zvierat. S našou rozsiahlou sieťou profesionálov vám poskytneme vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby ste mali vy a vaše zviera pozitívny vplyv na životy jednotlivcov. Prostredníctvom nášho starostlivo vytvoreného vzdelávacieho programu sa naučíte najlepšie postupy a techniky, ako efektívne zahnúť zvieratá do terapie, vzdelávania a sociálnych služieb. Medzinárodná angažovanosť: V Animal Partners veríme v silu spolupráce. Zapojením sa do našich vzdelávacích programov sa stanete súčasťou medzinárodného spoločenstva, ktoré sa venuje napredovaniu v oblasti intervencií za asistencie zvierat. Pripojte sa k našej misii zlepšovať blahobyt ľudí a zvierat a prispievajte k prelomovým projektom, ktoré formujú budúcnosť tejto oblasti. Keď si vyberiete Animal Partners, môžete si byť istí, že dostávate to najlepšie možné vzdelanie v oblasti intervencií s asistenciou zvierat. Nepremeškajte túto príležitosť zdokonaliť svoje zručnosti a zmysluplne zmeniť životy iných.

We implement Animal-Assisted Interventions, offering comprehensive educational and training programs in the field of interventions with animal assistance. With our extensive network of professionals, we provide you with the knowledge and skills needed for you and your animal to have a positive impact on individuals' lives. Through our carefully crafted educational program, you will learn best practices and techniques to effectively incorporate animals into therapy, education, and social services. International Engagement: At Animal Partners, we believe in the power of collaboration. By participating in our educational programs, you become part of an international community dedicated to advancing the field of animal-assisted interventions. Join our mission to improve the well-being of people and animals and contribute to groundbreaking projects that shape the future of this field. When you choose Animal Partners, you can be sure that you are receiving the best possible education in the field of animal-assisted interventions. Don't miss this opportunity to enhance your skills and meaningfully change the lives of others.

Podporili nás

Odbornosť

Štartutár:  Slavomíra Dupláková – animoterapeutka, lektorka vzdelávacích aktivít, lektorka tkania, projektová manažérka. 

Vzdelanie Canisterapie a Hipoterapie na UVLF KE, akreditované vzdelávanie Projektový manažment v práci s mládežou Iuventa modul I. a II v rozsahu 60 hodín,  akreditované vzdelávanie Iuventa ON/OFF online a off-line nástroje v práci s mládežou, modul I.a II.

Naši ľudia v rámci intervencií realizujú odborné metódy práce, spolupracujú so širokou sieťou odborných pracovníkov, pracujú pod supervíziou a s poistením.

Naše intervenčné zvieratá prechádzajú špeciálnym tréningom, sú pravidelne veterinárne monitorované, absolvujú klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam.

Naše programy poskytujú bezpečné, stimulujúce aktivity a neinvazívnu terapiu pre rôzne skupiny ľudí.

Kľúčové slová

  • Animal assisted intervention
  • canisterapia
  • hipoterapia
  • farma starostlivosti
  • Care Farms

Certifikáty

Kontakty

Nová Polhora, Slovensko

+421 949 177 110

slavka@animalpartners.sk

Ako vám môžeme pomôcť?