Zvieratá a ľudia navzájom

O nás

Sme organizácia pre vzájomné pôsobenie ľudí a zvierat – reg. č. VVS/1-900/90-58727.

Pracujeme vo vzácnej symbióze profesionálov a dobrovoľníkov a ako neziskovka vraciame všetky príjmy späť do rozvoja našej práce, protože to, čo robíme, dáva zmysel.

  • SídloSlovensko
  • AdresaNová Polhora 145
  • e-mailslavka@animalpartners.sk
  • Telefón+421 949 177 110

Čo robíme

Pomáhame zlepšovať podmienky v rozvoji Fariem starostlivosti a v intervenciách s asistenciou zvierat (animoterapiách) na Slovensku. Zapájame sa aj do tvorby politík a udržateľného rozvoja v týchto oblastiach, prácou v Tématickej pracovnej skupine pre rozvoj sociálneho poľnohospodárstva v SR, ktorá je pod Národnou sieťou rozvoja vidieka SR. Naše poslanie: zlepšovať zdravie a pohodu ľudí prostredníctvom puta medzi ľuďmi a zvieratami.

Realizujeme odborné intervencie so zvieratami (canisterapia, hipoterapia) pre zraniteľné a znevýhodnené skupiny ľudí (všetky vek. kategórie od ranného a predškolského veku, cez vek dospelosti a staroby), za účelom dosiahnutia liečebných, rehabilitačných, re/edukačných a motivačných účinkov na klientov. Naša činnosť je orientovaná na výchovu, vzdelávanie a celkový osobnostný rozvoj človeka, aj so znevýhodnením, s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu mieru jeho sociálnej integrácie.

Podporili nás:

Nadácia granvia
projekt "Vlákna nás spájajú"
zakúpenie polohovateľného lôžka

Partneri:

vzdelávanie v intervenciách so zvieratami

Zaujímavé projekty

Vlákna nás spájajú

178
Kamishibai divadlo

1095
Ovečka v mojej ruke

15

Odbornosť

Naši ľudia v rámci intervencií realizujú odborné metódy práce, spolupracujú so širokou sieťou odborných pracovníkov, pracujú pod supervíziou a s poistením.

Naše intervenčné zvieratá prechádzajú špeciálnym tréningom, sú pravidelne veterinárne monitorované, absolvujú klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam. Absolvujú nielen zákonom určené vakcinácie, ale i nadštandardne potrebné vakcinácie a v prípade i prvých príznakoch ochorenia budú prehliadnutí veterinárnym lekárom, aby sa zabezpečilo, že sa budú zúčastňovať intervencií len v dobrom zdravotnom stave.

Dobré životné podmienky ľudí a zvierat sú pre nás rovnako dôležité a veríme, že sme našli kreatívny spôsob, ako poskytnúť obom skupinám vzájomný prospech. Naše programy poskytujú bezpečné, stimulujúce aktivity a neinvazívnu terapiu pre rôzne skupiny ľudí.

Kľúčové slová

  • Animal assisted intervention
  • Green Care
  • canisterapia
  • hipoterapia
  • farma starostlivosti

Certifikáty

Ponuka

Intervencie so zvieratami a voľný štýl tkania

Intervencie so zvieratami a voľný štýl tkania

Intervencie s asistenciou zvierat
Mindfulness so zvieratami

Mindfulness so zvieratami

Intervencie s asistenciou zvierat
KURZ základnej kvalifikácie pre terapie, edukácie a aktivity so zvieratami na farme

KURZ základnej kvalifikácie pre terapie, edukácie a aktivity so zvieratami na farme

Intervencie s asistenciou zvierat, Odborné vzdelávanie
Koncept STAROSTLIVOSTI na farme

Koncept STAROSTLIVOSTI na farme

Intervencie s asistenciou zvierat, Odborné vzdelávanie

Kontakty

Nová Polhora, Slovensko

+421 949 177 110

slavka@animalpartners.sk

Ďakujeme

Ako vám môžeme pomôcť?