My Works

AAI v Centre sociálnych služieb Clementia

AAI v Centre sociálnych služieb Clementia

Intervencie s asistenciou psa KC Jastrabie

Intervencie s asistenciou psa KC Jastrabie

Visegrad Interventions

Visegrad Interventions

VZDELÁVACIE PONUKY

VZDELÁVACIE PONUKY

Connecting to and linking with support V4UA1003

Connecting to and linking with support V4UA1003

Naše deti

Naše deti

KA210-YOU – Malé partnerstvá v sektore mládeže

KA210-YOU – Malé partnerstvá v sektore mládeže

Connecting to and linking with support.

Connecting to and linking with support.

KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

Tkáčske remeslo podporované nadáciou GRANVIA

Tkáčske remeslo podporované nadáciou GRANVIA

Špeciálna škola KE -dlhodobý projekt

Špeciálna škola KE -dlhodobý projekt

Psychiatrická liečebňa – náš dlhodobý projekt

Psychiatrická liečebňa – náš dlhodobý projekt

Projekt ROZMANITOSŤ ĽUDSKOSTI

Projekt ROZMANITOSŤ ĽUDSKOSTI

Hernička

Hernička

Projekt – Športuj aj TY- Nadácia SPP

Projekt – Športuj aj TY- Nadácia SPP

VZDELÁVACIE KURZY

VZDELÁVACIE KURZY

Intervencie s asistenciou zvierat, Odborné vzdelávanie
Materské centrum SOVIČKA

Materské centrum SOVIČKA

Projekt Inkluzívne komunity tkania

Projekt Inkluzívne komunity tkania

PROJEKT – Centrum pre filantropiu a Nadácia Henkel

PROJEKT – Centrum pre filantropiu a Nadácia Henkel

Intervencie s asistenciou zvierat, Odborné vzdelávanie