Každé zviera má špecifickú úlohu a poslanie.Vpodstate môžme ich deliť do troch kategórií.  1. kategória: Intenzívny kontakt človek – zviera Tieto zvieratá sú prístupné ľuďom a milujú intenzívny kontakt s ľuďmi. 2. Kategória: Širší kontakt medzi človekom a zvieraťom Zvieratá v tejto kategórii je obzvlášť účinné zahrnúť do edukačných alebo terapeutických intervencií pre klientov s…

Read More