Odbornosť

Štatutár:  Slavomíra Dupláková – animoterapeutka, lektorka ďalšieho vzdelávania , rozvojová koordinátorka. 

Vzdelanie Canisterapie a Hipoterapie na UVLF KE ,  akreditované vzdelávanie Projektový manažment v práci s mládežou Iuventa modul I. a II v rozsahu 60 hodín,  akreditované vzdelávanie Iuventa ON/OFF online a off-line nástroje v práci s mládežou, modul I.a II.

Naši ľudia v rámci intervencií/služieb realizujú odborné metódy práce, spolupracujú so širokou sieťou odborníkov z rôznych sektorov, pracujú pod supervíziou a s poistením.

Naše zvieratá prechádzajú špeciálnym tréningom, sú registrované, testované, pravidelne veterinárne monitorované, absolvujú klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam.

Naše programy poskytujú bezpečné, stimulujúce aktivity a neinvazívnu terapiu pre rôzne skupiny ľudí, pod vedením odborných garantov pre zdravotnícku, sociálnu a pedagogickú oblasť.