Odbornosť

Ľudskú časť tímu tvoria kvalifikovaní a angažovaní ľudia s univerzitným vzdelaním v predmetnom odbore Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Naše zvieratá zahrnuté do intervencií prechádzajú špeciálnym tréningom, sú pravidelne veterinárne monitorované, absolvujú klinické vyšetrenia vo vzťahu k potenciálnym aj regionálne špecifickým zoonózam. Absolvujú nielen zákonom určené vakcinácie, ale i nadštandardne potrebné vakcinácie a v prípade i prvých príznakoch ochorenia budú prehliadnutí veterinárnym lekárom, aby sa zabezpečilo, že sa budú zúčastňovať intervencií len v dobrom zdravotnom stave.

Dobré životné podmienky ľudí a zvierat sú pre nás rovnako dôležité a veríme, že sme našli kreatívny spôsob, ako poskytnúť obom skupinám vzájomný prospech. Naše programy poskytujú bezpečné, stimulujúce aktivity a neinvazívnu terapiu pre rôzne skupiny ľudí.

Kľúčové slová

  • Animal assisted intervention
  • Sociálne farmy
  • Green Care

Certifikáty