Projekt „ovečka v mojej ruke“

„Ovečka v mojej ruke! je viac než len vlnená loptička.

Podporuje a pomáha.
Podporuje seniorky, ktoré háčkujú vlnené sieťky a seniorov, ktorí siete plnia ovčou vlnou. Časť ostáva priamo v zariadeniach ako súčasť sociálnych, vzdelávacích a terapeutických aktivít seniorov. Ďalšie sú opatrené visačkou s obrázkom dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje intervencií so zvieratami (canisterapia, hipoterapia) na Slovensku. Tým získajú svoju „tvár“ a táto krásna iniciatíva sa stane ešte konkrétnejšou.
Budú stimulovať deti, ktoré sú z hľadiska svojich špeciálnych potrieb a prejavov iné.
Fungujú tiež ako liečivá loptička na ruky, ktorá zahrieva konkrétne svaly a zároveň vytvára účinné hmatové podnety a relaxáciu, takto budú venované ľuďom so zdravotným postihnutím. Ako predmet, ktorý propaguje, odkazuje na témy vlna- človek- ovce, nájdu svoje miesto v školách, spolu s prednáškami o práci s vlnou a remeslách. Dajú sa rozoberať a znova skladať, použiť ako hniezdny materiál pre vtáky a veveričky na zavesenie a objavia sa v záhradách škôl pre autistov.
Darujte nám dobrovoľný príspevok a pomôžte nám pomáhať. Každý dar sa počíta.

Bankové spojenie Zvieratá a ľudia navzájom o.z.: Fio Banka

IBAN: SK5683300000002501804655

Ďakujeme!