Archives

VZDELÁVANIE základnej kvalifikácie pre terapie, edukácie a aktivity so zvieratami v kombinácii s poľnohospodárstvom

farma

Farma, ktorá chce zahrnúť do svojich činností terapiu so zvieratami, edukáciu so zvieratami, koučing a aktivity so zvieratami, by mala spĺňať najvyššie štandardy kvality na všetkých úrovniach! V rámci GREEN CARE realizujeme kurzy pre širokú verejnosť, ktoré vám dodajú odvahu, ukážu vízie a riešenia zmien. čo predstavuje CERTIFIKÁT AAI pre farmu? Farmy, ktoré chcú rozšíriť…

Read More

Environmentálna výchova

„Pretože zvieratá sa dotýkajú duše“ Realizujeme programy vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Všetky programy ponúkajú aj priame zážitky a starostlivosť o niektoré druhy zvierat, kontakt so zvieratami, spoločný spev a ručné práce s prírodnými materiálmi. Dve bábky pes Vivaldi a sliepka Máša nás sprevádzajú znova a znova, príbehmi o zvieratách a prírode. Ponuka 1: Čas s ovcami Zaujímavé…

Read More

Skupinová podpora / návšteva domova seniorov a iných zariadení podľa dohody

So zvieratami prichádzame za deťmi, mladistvými a dospelými a prenášame ich radosť zo života, piesne a príbehy do rôznych zariadení, vytvárame priestor na stretnutia so zvieratami, na vlastné spomienky o zvieratách chovaných v minulosti. Proces je koordinovaný a vopred plánovaný podľa potrieb skupiny, avšak prispôsobujeme sa aktuálnej nálade a želaniam ľudí na mieste, s dôrazom na potreby ľudí a zvierat….

Read More

Čítanie psíkovi v knižnici

Bolo nám umožnené rozbehnúť jedinečnýPROJEKT PODPORY ČÍTANIA v spolupráci knižnicou pre mládež mesta Košice , ktorý kombinuje potešenie z čítania a priateľstvo so psami. Tešíme sa na zmysluplnú, napĺňujúcu prácu, na veľa milých detí a všetky krásne knihy, ktoré nás v knižnici NEZÁBUDKA čakajú.Sme vďační a šťastní, že môžeme na tomto projekte s vami pracovať.Čítali sme…

Read More

Individuálne terapie so zvieratami

Každé zviera má špecifickú úlohu a poslanie.Vpodstate môžme ich deliť do troch kategórií.  1. kategória: Intenzívny kontakt človek – zviera Tieto zvieratá sú prístupné ľuďom a milujú intenzívny kontakt s ľuďmi. 2. Kategória: Širší kontakt medzi človekom a zvieraťom Zvieratá v tejto kategórii je obzvlášť účinné zahrnúť do edukačných alebo terapeutických intervencií pre klientov s…

Read More

Programy pre deti

Vzdelávacie programy pre deti zdravé ako i deti, ktoré sú z hľadiska svojich špeciálnych potrieb a prejavov iné. Malé príbehy všímavosti s prírodou a piesňami , práca s vlnou, ….rôzne hry …..ale aj blízke stretnutie so zvieratami, majú trvalý efekt.Niekedy je to všetko o nás, niekedy o strete a vzťahu s bytosťami okolo nás, niekedy…

Read More

Program podpory čítania

Čítanie

Program čítania psovi, kde špeciálne psy „požičiavajú svoje uši“ mladým čitateľom. Keď pes počúva…menia sa pocity, strach aj obavy nahrádza dychtivosť dieťaťa a samotné učenie sa stáva zážitkom. Dieťa sprevádza pes i skúsený odborník, ktorý vedie program tak, že tlak z výkonu, ktorý môže dieťa pri čítaní pociťovať slabne, tým ako dieťa dostáva podporu od…

Read More

Nehody nie sú náhody

Preventívny program úrazov spôsobených psami je vytvorený ako ucelený model vzdelávania v oblasti zodpovedného vzťahu so zvieratami. Má za cieľ dať deťom vedomosti, aby mohli lepšie posúdiť nebezpečné situácie s vlastnými psami a znížiť tak riziko vzniku úrazu pri každodennom kontakte medzi oboma aktérmi. Má vyzdvihnúť význam zvierat v živote detí a upozorniť, že konfliktné…

Read More