AKREDITOVANÝ KURZ

Akreditovaný kurz: Intervencie s asistenciou zvierat – 62 hod.

Číslo akreditácie: 872/2024/14/1

Milé účastníčky prebiehajúceho kurzu so začiatkom 5.7.2024,

na našej Padlet nástenke pre kurz „Intervencie s asistenciou zvierat“ sú pre vás dostupné všetky potrebné informácie a učebné materiály.

Odkaz na link zasielame e-mailom.

Materiály na Padlete vám umožnia spolupracovať na projektoch, zdieľať nápady a prijímať dôležité aktualizácie o kurze. Využívajte túto platformu pre maximálnu podporu vo vašom učebnom procese až do záverečnej skúšky. Tešíme sa na vaše aktívne zapojenie a vzájomnú spoluprácu!

 
farma

Ak chceme služby s asistenciou zvierat na Slovensku posunúť vpred, je nevyhnutné porozumieť všetkým pojmom, ktoré formujú tieto služby, a neklamať samých seba jedným pojmom s prekrúteným významom, aký by sme si želali.

Je dôležité uvedomiť si, že nie všetky činnosti v rámci týchto služieb možno označiť ako „terapia“. Toto porozumenie pomôže zabezpečiť, že služby budú adekvátne klasifikované a hodnotené, čo je kľúčové pre ich ďalší rozvoj a uznávanie.

Nový systém služieb s asistenciou zvierat poskytuje jasné rozdelenie jednotlivých metód a ich definície, ktoré pomáhajú zlepšiť pochopenie, spoluprácu a kvalitu poskytovaných služieb, zatiaľ čo zabezpečujú etickú starostlivosť o zvieratá zapojené do týchto praktík.

S.D. Zvieratá a ľudia navzájom

foto Zuzana Ondrišová
foto Elena Homolová

Krátky popis

Akreditovaný kurz: Intervencie s asistenciou zvierat – 62 hod., č. akreditácie 872/2024/14/1