Archives

VZDELÁVACIE KURZY

Pre každého kto chce do svojej praxe alebo aktivít zahrnúť zvieratá.  Realizujeme kurzy, ktoré vám dodajú odvahu, ukážu vízie a riešenia zmien. Farmy, ktoré chcú rozšíriť svoje pôsobenie na sociálnu oblasť a vykonávať terapie, edukácie a aktivity so zvieratami v kombinácii s poľnohospodárstvom, majú možnosť absolvovať VZDELÁVANIE  základnej kvalifikácie a získať tak CERTIFIKÁT AAI (Animal…

Read More

PROJEKT – Centrum pre filantropiu a Nadácia Henkel

 Komunitný systém podpory seniorov na Farme starostlivosti Projekt podporený Nadáciou Henkel v programe_Henkel Slovensko Seniorom 2021 Cieľom bolo zmierniť dopad prísnych ochranných opatrení počas ochorenia COVID-19 v najzraniteľnejšej skupine obyvateľov – seniorov z Prešovského a Košického kraja a podporiť vytváranie podmienok na zmysluplné trávenie voľného času seniorov prostredníctvom kreatívnych textilných aktivít (ako tkanie, pradenie, plstenie,…

Read More