Category Archives: Nezaradené

Psychiatrická liečebňa Svet zdravia

Ako nám môžu pomôcť zvieratá?Už samotný pobyt v prítomnosti zvieraťa môže pôsobiť ako katalyzátor pre zintenzívnenie kontaktu s ľuďmi a človeku môže tiež poskytnúť emocionálnu podporu.Zvieratá totiž majú svoj vlastný, úplne jedinečný spôsob, ako na nás ľudí vplývať. AAI – animal-assisted intervention – intervencia s asistenciou zvierat nie je nová metóda.Výskum v tejto oblasti prebieha…

Read More

Day seven Visegrad project

The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. VIDEO training AAI Camp highlight: a visit to the Budzik Clinic. Our international friends witnessed interventions firsthand. Enzo the Australian…

Read More

Day six Visegrad project

The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Diplomas and certificates handover The camp brought together experts in the field, enabled the exchange of best practices and started…

Read More

Day Five Viegrad project

The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. VIDEO Day five Day Five at the AAI Camp was jam-packed with moments of learning, laughter, and lots of love…

Read More

Day Four Visegrad project

The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. VIDEO Day four The recommendation that animals be part of the therapeutic alliance is far from new. In the 1700s,…

Read More

Day Three Visegrad project

Video Day Three The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Day Three at the AAI Camp was filled with laughter, wagging tails, and lots of learning! While…

Read More

Day two Visegrad project

The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. VIDEO Day two The next day we are excited to enter the training room  🙂🙃😉 This was a chance for…

Read More

First day Visegrad project

The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund. The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. VIDEO First day 24.6.2023The day started off with a morning boost on the grass – „Wake up and…

Read More