Vzdelávacia platforma

Táto VZDELÁVACIA PLATFORMA je vyvinutá ako súčasť projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445, spolufinancovaného z programu Erasmus+ Európskej únie. Za obsah výlučne zodpovedá organizácia Zvieratá a ľudia navzájom. o.z. Národná agentúra a Európska komisia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach. Cieľ aktivity bol: podporiť využívanie digitálnych technológií v procese vzdelávania u účastníkov z partnerských organizácií, rozvinúť…

Read More

Diseminačné aktivity projektu – tkanie

V spolupráci s Peťou a Miloslavou, ktoré sa venujú modernému ručnému tkaniu a pôsobia v STROJ – Rozmanitá komunita kreatívcov – jednotlivcov a organizácií z rôznych odvetví, pôsobiacich v areáli na Strojárenskej 3 a v budove na Továrenskej 3 v Košiciach, ktorý slúži ako zázemie pre ich tvorivú a pracovnú činnosť. Koncentrácia a význam týchto…

Read More

Diseminačná aktivita v psychiatrickej liečebne

Svet zdravia, Psychiatrická liečebňa Trebišov,  poskytujúca špecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickými či recidivujúcimi duševnými poruchami vyžadujúcimi dlhodobú hospitalizáciu je miesto, kde nám už tretím rokom otvárajú dvere, vítajú mňa a moje dve borderkólie, ktoré  s vrtiacim chvostíkom a úsmevom na tvári nedočkavo vyhliadajú svojich pacientov.     Vždy keď je príležitosť vzorne precvičujeme (z…

Read More