All posts by Slavka Duplakova

Vzdelávanie detí v zodpovednom vzťahu k zvieratám a v prevencii úrazov psami

Vzdelávacie preventívne programy v zodpovednom vzťahu k zvieratám sú v podmienkach Slovenska málo rozšírené. Téme zodpovedného vzťahu k zvieratám u nás sa venuje veľká pozornosť, avšak ucelený preventívny vzdelávací program v tejto oblasti absentuje.   V spolupráci s Mgr. Viktóriou Jurenovou z CVČ Košice a PhDr. Lenkou Halás Birkovou a jej Elfí z Černostudničního vrchu a Dastyho z Černostudničního vrchu (dlhosrsté…

Read More

Skákanie do sena

Naši starí rodičia mali detstvo spojené s lezením na stohy slamy a skákaním do sena. Dnes už nie sú balíky slamy ani sena našuchorené kopy, ktoré sa robia vidlami do trojmetrovej výšky. Sú to zhutnené tvrdé valce, ktoré majú hmotnosť 250 až 400 kg, takže s nimi len tak nepohnete. Deti nemajú veľa možnosti na…

Read More