All posts by Slavka Duplakova

Literárny festival v rámci projektu Rozčítajme Košice

Krásne zážitky na literárnom festivale v rámci projektu Rozčítajme Košice Knižnica pre mládež mesta KošiceÚžasný spoločník a šťastie AJO – Angel In your shadow I can shine Pracuje tak dojímavo, vytrvalo a sústredene, s deťmi spolupracuje prepojene a radostne, čo pomáha k mnohým krásnym zážitkom a srdečnej radosti. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na…

Read More

Deti zo Špeciálnej školy

Na foto sú deti vysoko citlivé, nežné a vnímavé ku psíkovi Ajovi, s čistým srdiečkom , zo Špeciálnej základnej školy Inžinierska Košice, počas Canisterapií – Intervencií s asistenciou psa.Canisterapie – Intervencie s asistenciou psa sú realizované s podporou financií získaných z 2% z roku 2022 a napĺňajú účel, ktorý je uvedený v §50 Zákona o…

Read More

Opora pre Petra

OPORA pre Petra v Css Clementia Licartovce Ďakujeme Nadácia SPP#canisterapiaPeter #AAI Projekt pomoci pre pána Petra, ktorý chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a docieliť aspoň čiastočnú hybnosť ľavej strany tela a byť menej odkázaný na pomoc iných. V spolupráci s canisterapeutom bude realizovaná terapia v priestoroch interiéru a v letnom počasí v exteriéri Centra sociálnych…

Read More

Visegrad interventions

Thank you International Visegrad Fund for the opportunity for an international practice and training of AAI working dogs. This is a unique opportunity to gain valuable knowledge and skills in a supportive and personalized environment. Fund’s website Visegrad Fund ✅ Watch the video International Visegrad Fund 👇https://www.youtube.com/watch?v=vcJVRPLAhb0 ✅ We are participants from organizations of V4…

Read More

Vzdelávacia platforma

Táto VZDELÁVACIA PLATFORMA je vyvinutá ako súčasť projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445, spolufinancovaného z programu Erasmus+ Európskej únie. Za obsah výlučne zodpovedá organizácia Zvieratá a ľudia navzájom. o.z. Národná agentúra a Európska komisia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach. Cieľ aktivity bol: podporiť využívanie digitálnych technológií v procese vzdelávania u účastníkov z partnerských organizácií, rozvinúť…

Read More

Diseminačné aktivity projektu – tkanie

V spolupráci s Peťou a Miloslavou, ktoré sa venujú modernému ručnému tkaniu a pôsobia v STROJ – Rozmanitá komunita kreatívcov – jednotlivcov a organizácií z rôznych odvetví, pôsobiacich v areáli na Strojárenskej 3 a v budove na Továrenskej 3 v Košiciach, ktorý slúži ako zázemie pre ich tvorivú a pracovnú činnosť. Koncentrácia a význam týchto…

Read More