All posts by Slavka Duplakova

Zdôvodnenie potreby absolvovania vzdelávania – pedagogickí pracovníci

Podporené informácie pre vyplnenie bodu v žiadosti: Zdôvodnenie potreby absolvovania vzdelávania vo vzťahu k uplatneniu sa na trhu práce:
(podrobne popíšte ako konkrétne Vám požadované vzdelávanie pomôže uplatniť sa na trhu práce, resp. k akej konkrétnej profesii Vám absolvované vzdelávanie bude prospešné, pričom je potrebné zamerať sa na preukázanie súladu vzdelávania s Vašimi individuálnymi potrebami vo väzbe na potreby trhu práce)

Uplatniteľnosť absolventa kurzu

Dokument žiadosti: Uplatniteľnosť absolventa kurzu Uplatniteľnosť absolventa akreditovaného kurzu „Intervencie s asistenciou zvierat“ Absolvent so špecializáciou na intervencie s asistenciou zvierat – animoterapie (vrátane canisterapií) má široké spektrum možností, ako svoje vzdelanie uplatniť v rôznych oblastiach. Tu je niekoľko kľúčových oblastí, kde môže byť jeho kvalifikácia cenná: Zdravotníctvo a terapia: Absolventi môžu pracovať v zdravotníckych zariadeniach,…

Read More

DARUJ

„Zviera je ostrovom zdravého rozumu vo svete, ktorý sa javí ako šialený.Priateľstvo vo vzťahu so zvieraťom si zachováva svoje tradičné hodnoty.Či už je to pes, mačka, kôň, vták, ryba, korytnačka alebo iné zviera, človek sa môže spoľahnúť, že zviera VŽDY zostane verným, blízkym a nekonkurujúcim priateľom – bez ohľadu na to, čo dobré alebo zlé…

Read More

Deti zo Špeciálnej školy

Na foto sú deti vysoko citlivé, nežné a vnímavé ku psíkovi Ajovi, s čistým srdiečkom , zo Špeciálnej základnej školy Inžinierska Košice, počas Canisterapií – Intervencií s asistenciou psa.Canisterapie – Intervencie s asistenciou psa sú realizované s podporou financií získaných z 2% z roku 2022 a napĺňajú účel, ktorý je uvedený v §50 Zákona o…

Read More

Day seven Visegrad project

The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. VIDEO training AAI Camp highlight: a visit to the Budzik Clinic. Our international friends witnessed interventions firsthand. Enzo the Australian…

Read More

Day six Visegrad project

The Project is co-financed by the governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund.The fund’s mission is to promote ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. Diplomas and certificates handover The camp brought together experts in the field, enabled the exchange of best practices and started…

Read More