Seniori a canisterapia

Zvieratá v interakcii so seniormi s cieľom zlepšiť kvalitu ich života v zariadení.
Vzťah medzi ľuďmi a zvieratami je ťažké definovať a ešte ťažšie opísať, ale je ľahko rozpoznateľný, keď ho vidíte. Programy asistované zvieratami môžu byť účinným spôsobom intervencie pre zlepšenie správania a kvality života ľudí v zariadeniach, ak sa vykonávajú v súlade s určitými normami a etickými zásadami.
Slavka Dupláková
Zvieratá a ľudia navzájom
Programy podporujú prejavy emócií a kognitívnu stimuláciu klientov zariadenia prostredníctvom diskusií a hier so psami,
Zvyšujú sociálnu interakciu a angažovanosť klientov

Krátky popis