Category Archives: Nezaradené

Literárny festival v rámci projektu Rozčítajme Košice

Krásne zážitky na literárnom festivale v rámci projektu Rozčítajme Košice Knižnica pre mládež mesta KošiceÚžasný spoločník a šťastie AJO – Angel In your shadow I can shine Pracuje tak dojímavo, vytrvalo a sústredene, s deťmi spolupracuje prepojene a radostne, čo pomáha k mnohým krásnym zážitkom a srdečnej radosti. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na…

Read More

Opora pre Petra

OPORA pre Petra v Css Clementia Licartovce Ďakujeme Nadácia SPP#canisterapiaPeter #AAI Projekt pomoci pre pána Petra, ktorý chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a docieliť aspoň čiastočnú hybnosť ľavej strany tela a byť menej odkázaný na pomoc iných. V spolupráci s canisterapeutom bude realizovaná terapia v priestoroch interiéru a v letnom počasí v exteriéri Centra sociálnych…

Read More

Visegrad interventions

The Visegrad Fund as a donor organization was established in 2000 and, together with its excellent team & cooperating partners, contributes to the implementation of interesting and exceptional grant projects. Thank you International Visegrad Fund for the opportunity for an international practice and training of AAI working dogs. This is a unique opportunity to gain…

Read More

Vzdelávacia platforma

Táto VZDELÁVACIA PLATFORMA je vyvinutá ako súčasť projektu 2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445, spolufinancovaného z programu Erasmus+ Európskej únie. Za obsah výlučne zodpovedá organizácia Zvieratá a ľudia navzájom. o.z. Národná agentúra a Európska komisia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené na týchto stránkach. Cieľ aktivity bol: podporiť využívanie digitálnych technológií v procese vzdelávania u účastníkov z partnerských organizácií, rozvinúť…

Read More

Diseminačné aktivity projektu – tkanie

V spolupráci s Peťou a Miloslavou, ktoré sa venujú modernému ručnému tkaniu a pôsobia v STROJ – Rozmanitá komunita kreatívcov – jednotlivcov a organizácií z rôznych odvetví, pôsobiacich v areáli na Strojárenskej 3 a v budove na Továrenskej 3 v Košiciach, ktorý slúži ako zázemie pre ich tvorivú a pracovnú činnosť. Koncentrácia a význam týchto…

Read More