• Welfare hospodárskych zvierat (Animal welfare among farm animals): Dr. Christine Olsen, ICofA/ Dyrebar Omsorg (NOR)
  • Intervencie s asistenciou psov na Slovensku optikou procesov profesionalizacie :Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., Trojlístok n.o. (SK)
  • Intervencie s asistenciou psov v nemocniciach (Dog Assisted Interventions in hospitals): Magdalena Nawarecka – Piatek,  Stowarzyszenie zwierzeta ludziom (PL)
  • Etické dilemy v zapojení zvierat do intervencií s ich asistenciou: Mgr. Katarína Šándorová,  Animal centrum – Spoločný svet, o.z. (SK)
  • Intervencie s asistenciou zvierat na farmách (Animal Assisted Interventions on farms): Line Sandstedt, ICofA/ Dyrebar Omsorg (NOR)
  • Vplyv hiporehabilitácie na rozvoj grafomotoriky (Vliv hiporehabilitace na rozvoj grafomotoriky): Mgr. Ing. Markéta Píšová, Ph.D. a Mgr. Martina Procházková, Česká hiporehabilitační společnost (CZ)
  • Prvky výcviku psov v intervenciách s asistenciou zvierat (Elements of dog training in AAI): Sabina Zlotorowicz, Stowarzyszenie zwierzeta ludziom (PL)
  • Neurodiverzita alebo každý mozog je jedinečný  – Mgr. Viera Hincová, A centrum/Beznavodu (SK)
  • Farmy starostlivosti pre udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť: Bc. Slavomíra Dupláková, Zvieratá a ľudia navzájom, o.z. (SK)