Projekt pomoci pre pána Petra, ktorý chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a docieliť aspoň čiastočnú hybnosť ľavej strany tela a byť menej odkázaný na pomoc iných. V spolupráci s canisterapeutom bude realizovaná terapia v priestoroch interiéru a v letnom počasí v exteriéri Centra sociálnych služieb. Finančné prostriedky budú použité na výdaje spojené s dopravou canisterapeuta a samotnú terapiu.Peter sa veľmi teší každej novej príležitosti, ktorá pozitívne ovplyvní jeho zdravie a život v zariadení.

Každé ráno máme svoje poslanie.
Nájsť radosť uprostred dôvodov na zúfalstvo.
Krásu uprostred škaredosti.
Láskavosť uprostred zamračených tvárí.
Pohladenie uprostred zranenia.
Nežnosť uprostred bolesti.
Pokračovanie uprostred koncov…….
 
Pokračujeme v programe ☘️OPORA pre Petra ☘️ v Css Clementia Licartovce
❤️ Ďakujeme Nadácia SPP
Postoj, chvíľa… si krásna! (J.W.Goethe)

.