Navštívila nás vzácna návšteva – partneri z Ukrajiny Антоніна Гошовська a Tatyana Korotkova
rovno z pracovného predĺženého víkendu – sústredenia členov vznikajúcej organizácie SAIAZ (Slovenská asociácia pre intervencie s asistenciou zvierat) z krásneho Liptova
Všetkých nás spája Animal Assisted Intervention (AAI)
Intervencie s asistenciou zvierat.