Psychiatrická liečebňa Penta Hospitals

Ako nám môžu pomôcť zvieratá?

Už samotný pobyt v prítomnosti zvieraťa môže pôsobiť ako katalyzátor pre zintenzívnenie kontaktu s ľuďmi a človeku môže tiež poskytnúť emocionálnu podporu.
Zvieratá totiž majú svoj vlastný,  úplne jedinečný spôsob, ako na nás ľudí vplývať.

Intervencia s asistenciou zvierat nie je nová metóda.

Výskum v tejto oblasti prebieha už mnoho rokov.

Intervencie s asistenciou zvierat sú cieľovo orientované a štruktúrované intervencie, ktoré zámerne začleňujú zvieratá do zdravotných, vzdelávacích a ľudských služieb za účelom získania terapeutických prínosov a zlepšenia zdravia a pohody.

V terapii s asistenciou zvierat  zvolené prístupy a techniky s asistenciou zvierat samy o sebe nie sú automaticky účinné.

Ich účinnosť a význam v terapeutickom procese vznikajú a stávajú sa jasne vidteľnými prostredníctvom osoby – terapeuta. Preto musí terapeut interagovať s klientom len prostredníctvom techník, ktoré sú konzistentné s jeho osobnosťou.

To znamená, že terapeut musí byť schopný tieto techniky s asistenciou zvierat „oživiť“ a dávať im zmysel v súvislosti s potrebami klienta.

Etika dotyku v psychoterapii

Práca s dotykom je v terapii/poradenstve otázkou s mnohými dilemami, práve vzhľadom na množstvo významov, akými môže byť dotyk interpretovaný. 
 
ℹ️ Dotýkať sa psa a nechať psa, aby sa dotýkal klienta, napĺňa prirodzené potreby klienta po dotyku, je prirodzenou súčasťou komunikácie so psami a zároveň
👉 je v súlade s etickými zásadami terapeutického procesu 
👉 v terapeutickom prostredí je legitimizovaný 🤲  nie je prítomné riziko z nejasných zámerov dotyku ako napr. manipulácia, sexualita, ohrozenie, obavy z odmietnutia…. 
 

Je dôležité si uvedomiť, že dotyk môže slúžiť ako prostriedok komunikácie a môže byť konverzáciou, pokiaľ to tak vnímajú obe zúčastnené strany.

Pokiaľ chce terapeut vo svojej praxi využívať moc dotyku, musí vedieť zvážiť, či toto počínanie bude pre klienta tvorivé, deštruktívne, bezpečné či nebezpečné.

Príležitosť k dotyku a zároveň v súlade s etickými zásadami terapeutického proscesu ponúka práve zviera.

Krátky popis

Terapie s asistenciou psov v psychiatrickej liečebni