BUĎ STROM

Predstavujeme vám program Buď strom, ktorý je zameraný na zníženie množstva úrazov u detí, ktoré vznikajú pri kontakte so psom.

 • Vedeli ste, že až polovica všetkých detí, ktoré pohrýzol pes, boli deti mladšie ako 12 rokov?
 • Vedeli ste, že až 77 % úrazov detí spôsobených psami pochádzalo od psa, ktorého deti poznali a milovali?
 • Vedeli ste, že pohryznutia sa zriedkavo stanú náhodne, a že dôležitú úlohu zohráva správanie detí v interakcii so psami, ktorých milujú a s ktorými žijú?

  Často ide o nedorozumenie. Problém vzniká vtedy, keď očakávame, že naše psy budú schopné čítať naše signály a rozumieť našim preferenciám. No na druhej strane, ľudia sami často nevedia interpretovať správanie svojich psov. Je dobré si uvedomiť, že komunikácia so psom vyžaduje vzájomné porozumenie a úsilie z oboch strán, pretože psy a ľudia majú odlišné spôsoby komunikácie a interpretácie signálov.

  Náš program sa zameriava na vzdelávanie, ktoré je kľúčom k úspechu v tejto oblasti. Pomáhame rodinám porozumieť jazyku psích signálov, učíme deti adekvátne správanie v prítomnosti psov a podporujeme celkový bezpečný vzťah medzi deťmi a ich domácimi miláčikmi.

  Je nesmierne dôležité, aby naše deti vedeli, ako bezpečne a správne pristupovať a komunikovať so psami.

  Program Buď strom učí deti, ako sa správať, aby boli v bezpečí v prítomnosti psov. Učí deti, že psy majú emócie a že môžu vyjadrovať svoje emócie pomocou reči tela, ako to robia ľudia. 

Program je vodný pre všetky deti. Aj tie, ktoré majú strach zo psov.

Vedú ho odborníci, ktorí vedia zaistiť bezpečnosť a podporiť  osobný rast – pretože každý strach nás okráda o mnoho krás, radosti a zážitkov zo života.

Program ponúka konkrétnu možnosť reakcie pri stretnutí so psom. Práve zaujatie pozície stromu má zabezpečiť bezpečie detí (nehybnosťou, bez vysielania nejasných alebo provokujúcich signálov smerom k psovi). Bez ohľadu na to, čo pes urobí, je dôležité, aby dieťa stálo v pokoji, vyvarovalo sa priamemu očnému kontaktu so psom (má sa dívať dolu na svoje nohy) a zostalo ticho. To je vlastne ochranná poloha, ktorú program učí. Treba dodať, že viacero programov učí deti ochranné polohy, avšak program Buď strom zároveň vysvetľuje dôvody (prečo je potrebné mať ruky dole, nie na hrudi – nízke držanie rúk udržuje hlavu psa nízko a pohyby rúk hore priťahujú pozornosť psa, nabádajú ho k priblíženiu, nabádajú k sledovaniu rúk, prečo je dôležitá zovretá päsť a nie vystretá dlaň) ai.

Jeená sa o kvalitný odborný program so širokou využiteľnosťou. Napĺňa charakteristiky moderných preventívnych metód, ktoré odmietajú zastrašovanie a podobné neužitočné praktiky v prevencii akéhokoľvek druhu. Podporuje samostatné a autonómne rozhodovanie detí, buduje na ich silných stránkach a kapacitách, posilňuje ich adekvátne reakcie. Povzbudzuje deti k tomu, že sami dokážu rozhodnúť, či sa so psom stretnú, alebo je lepšie sa mu vyhnúť.
lektorka programu

Preventívny výchovno-vzdelávací  program „Buď strom“ predstavuje komplexného sprievodcu pre deti o komunikácii so psom!

Je to zábavný, interaktívny a vzdelávací zdroj, ktorý pomáha deťom a celej rodine porozumieť ako psy s nami komunikujú. Cieľom je učiť budúce generácie „komunikovať so psom“ a tým ich udržať v bezpečí. Ideálny nástroj pre rodičov, učiteľov, pracovníkov s mládežou.

 • Obsahuje prestížny medzinárodný program prevencie úrazov spôsobených psami Be a Tree®.
 • Program vedú odborné lektorky, súčasťou sú reálne situácie detí s našimi trénovanými psami, podporené fotografiami a zábavnými obrazovými ilustráciami.
 • Kompletná výbava nástrojov na pomoc deťom zostať v bezpečí v blízkosti akéhokoľvek psa.
"Buď strom" je vynikajúci program prevencie uhryznutia psom, pretože učí deti a ich rodičov čítať reč tela psa. Táto zručnosť je v prvej línii prevencie. Keď pochopíte, čo pes hovorí, môžete lepšie riadiť prostredie, aby ste predišli akýmkoľvek nešťastným situáciám. Aj učenie detí rešpektovať inú živú bytosť je veľmi dôležité. Úcta k psovi vytvorí bezpečné prostredie. Tento preventívny výchovno vzdelávací program pomocou obrázkov s ľahko zrozumiteľnými vysvetleniami a interaktívnym hraním rolí pomáha deťom a rodičom pochopiť, ako rešpektovať psa a reagovať na rôzne situácie, ktorým môžu deti čeliť pri strete s cudzím psom, ale i v domácom prostredí s vlastným psom.
lektorka programu

Krátky popis