Titáni – Posilňujeme vnútornú silu

V súčasnom svete s komplexnými a náročnými vzťahmi, ktoré sa často menia a komplikujú, môžu byť práve intervencie/služby s asistenciou zvierat užitočným prístupom na pomoc v týchto vzťahoch špecificky s dôrazom na zraniteľné skupiny detí/ mladých ľudí.

Sme radi, že vám môžeme predstaviť náš nový program s asistenciou zvierat, ktorý sme pomenovali „Titáni.“

Tento názov nebol vybraný náhodou; má hlboký zmysel a symboliku, ktoré sa viažu k našej cieľovej skupine – zraniteľnej mládeži.

Tento metaforický termín odkazuje na odvahu, silu a odhodlanie.

V období antiky boli Titáni mocnými a neohrozenými bohmi, ktorí predstavovali silu a odvahu.

Sme si istí, že aj naša mládež má vnútornú silu, ktorú možeme sploločne s našimi zvieratami objavovať a rozvíjať.

Tento program je tu, aby im pomohol nájsť svoju vlastnú vnútornú silu a odhodlanie prekonávať ťažkosti, ktoré život prináša.

Môže sa zdať, že zraniteľná mládež je na prvý pohľad krehká. Ale my veríme, že v každom z nich je skrytý potenciál, ktorým môžu dosiahnuť úžasné veci.

Ako Titáni antiky, s pomocou terapeutov a našich odborníkov na intervencie s asistenciou zvierat a špeciálnych zvieracích partnerov, sa aj naši mladí klienti môžu stať neporaziteľnými.

Cieľom programu „Titáni“ je pomôcť našej mládeži objaviť svoje vnútorné schopnosti, získať sebavedomie a naučiť sa prekonávať prekážky, čím sa stanú skutočnými titánmi svojich vlastných životov.

Týmto názvom vyjadrujeme vieru v silu našich klientov a s radosťou ich budeme podporovať na ceste za ich vlastnými úspechmi.

Ďakujeme vám za vašu dôveru a podporu.

S úctou,

Zvieratá a ľudia navzájom o.z.

                            a

Animal Centrum – Spoločný svet o.z.

Program bude prebiehať nielen v priestoroch objednávateľa intervencií (zdravotnícke, sociálne vzdelávacie zariadenie) a to najmä s asistenciou psa alebo malých zvierat ale vzhľadom k tomu, že program realizujeme v spolupráci s  Animal Centrum – Spoločný svet o.z. , k dispozícii sú ich vlastné priestory v Župčanoch,  ktoré disponujú vlastnou farmou so zvieratami s kapacitou 10 miest pre vonkajšie aktivity a podujatia širšieho charakteru, mobilným domčekom s kapacitou 5 miest.

Program je možné realizovať aj v prenajatých priestoroch, prípadne kombinovane v závislosti od požiadaviek účastníkov/čok.

 

Krátky popis