📣🙋‍♀️  Skvelé správy  👏 pre všetkých záujemcov o kurz 👉  Intervencie/služby s asistenciou zvierat  – animoterapie !!!

ℹ️ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo od 8. apríla 2024  nový národný projekt  „Zručnosti pre trh práce“, cez ktorý  je možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu – PREPLATENIE KURZU!

❓ Komu je projekt „Zručnosti pre trh práce“ určený?

 • Nezamestnaní – Evidovaní ako Uchádzači o Zamestnanie (UoZ)
 • Zamestnaní – AKTUÁLNE zamestnaní

❓ Podmienky preplatenia kurzu?

 • Ste registrovaný/-á na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ako Uchádzač o Zamestnanie (UoZ), pretože ste NEZAMESTNANÝ/-Á
 • Nie ste registrovaný/-á na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) pretože ste ZAMESTNANÝ/-Á,  👉  potrebujete sa zaregistrovať ako záujemca o zamestnanie (ZoZ), aby ste získali nárok na refundáciu kurzu

ℹ️  Dôležité upozornenie:

Refundácia kurzu NEBUDE poskytnutá v prípade, že ste majiteľom/-ľkou živnosti, prevádzkujete neziskovú organizáciu alebo občianske združenie, máte vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)  ste študent/-tka, a to aj napriek tomu, že ste zároveň zamestnaný/-á

 

Postup pri podávaní žiadosti absolovať náš kurz v rámci nového národného projektu „Zručnosti pre trh práce“

 1. Vyplníte nižšie priložený formulár alebo nám napíšte email na slavka@animalpartners.sksvetspolu@gmail.com, že máte záujem o náš kurz zdarma cez Úrad Práce
 2. Zaregistrujete sa na Úrad práce a vyplníte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (nižšie na stiahnutie)
 3. Na Úrade práce alebo elektronicky vyplníte tlačivo/formulár žiadosti časť A
 4. My ako Poskytovateľ rekvalifikácie (kurzu) spracujeme tlačivo/formulár  žiadosti časť B
 5. Oba formuláre časť A a časť B zanesiete alebo zašlete poštou na Úrad práce
 6. Úrad práce má 14 až 21 dní na schválenie požiadavky
 7. Dohodne sa termín nástupu na kurz
 8. Po absolvovaní vám ako poskytovateľ vystavíme pre účastníka vzdelávania doklady o ukončení (faktúru, osvedčenie) a potvrdenie o absolvovaní kurzu
 9. Ihneď po ukončení kurzu odovzdáte na Úrad práce vyplnené dokumenty a žiadosť o úhradu.

Suma, ktorú je možné si preplatiť je do 900 EUR s DPH. Náš kurz je akreditovaný a preto je preplácaná 100 % výška jeho ceny.

Tlačivá a formuláre pre zaradenie do evidencie Úradu Práce

Možnosti podania formulára pre zaradenie do evidencie ⬇️:

 1. OSOBNEŽiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (DOCX) pre papierovú komunikáciu s úradom
 2. ELEKTRONICKY na slovensko.skŽiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (PDF)pre elektronickú komunikáciu s úradom
 3. POŠTOUŽiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (DOCX) – pre papierovú komunikáciu s úradom

Stiahnite si potrebné tlačivo podľa toho, ako chcete s Úradom práce komunikovať.

Tlačivá a formuláre pre preplatenie kurzu cez Úrad Práce

Nové tlačivá žiadosti  pre preplatenie kurzu cez Úradu práce na stiahnutie.

Sú k dispozícií 2 typy tlačív pre:

 1. Nezamestnaní
 2. Zamestnaní

Tlačivá žiadosti pre Nezamestnaných ⬇️

 1. Tlačivo Žiadosť o poskytnutie príspevku NEZAMESTNANÝ – časť A
 2. Tlačivo Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania NEZAMESTNANÝ-časť B

Tlačivá žiadosti pre Zamestnaných ⬇️

 1. Tlačivo Žiadosť o poskytnutie príspevku – ZAMESTNANÝ- časť A
 2. Tlačivo Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania- ZAMESTNANÝ- časť B

🎓 Detail vzdelávacieho programu: