Roztomilý Buddy bez toho, aby bol detinský, je určený pre všetky vekové kategórie  a bude našim „ novým malým spoločníkom v našich programoch podpory s asistenciou zvierat “.

Buddy je nový typ robotiky : sociálna, slúžiaca na vzdelávanie a inklúziu, podporujúca zdravie a aktívne starnutie .