🗣️ Ako nám môžu pomôcť zvieratá?
Už samotný pobyt v prítomnosti zvieraťa môže pôsobiť ako katalyzátor pre zintenzívnenie kontaktu s ľuďmi a človeku môže tiež poskytnúť emocionálnu podporu.
Zvieratá totiž majú svoj vlastný, 🤲 úplne jedinečný spôsob, ako na nás ľudí vplývať.
ℹ️ AAI – animal-assisted intervention – intervencia s asistenciou zvierat nie je nová metóda.
Výskum v tejto oblasti prebieha už mnoho rokov.
ℹ️ Intervencie s asistenciou zvierat sú cieľovo orientované a štruktúrované intervencie, ktoré zámerne začleňujú zvieratá do zdravotných, vzdelávacích a ľudských služieb za účelom získania terapeutických prínosov a zlepšenia zdravia a pohody.