Realizujeme programy na podporu sociálnych, emocionálnych, fuzických a duševných schopností, zamerané na deti a mladých ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím a bez postihnutia v individuálnych podmienkach, ako aj pre malé skupiny detí materských škôl a rodiny s deťmi.