Na foto sú deti vysoko citlivé, nežné a vnímavé ku psíkovi Ajovi, s čistým srdiečkom 🫶, zo Špeciálnej základnej školy Inžinierska Košice, počas Canisterapií – Intervencií s asistenciou psa.
Canisterapie – Intervencie s asistenciou psa sú realizované s podporou financií získaných z 2% z roku 2022 a napĺňajú účel, ktorý je uvedený v §50 Zákona o dani z príjmov – poskytovanie sociálnej pomoci.
Súčasne je to jeden z cieľov združenia našej organizácie – Zvieratá a ľudia navzájom, uvedený aj v Stanovách a to Canisterapie – intervencie zamerané na cieľ, v ktorých pes (spĺňajúci špecifické kritériá) je prostriedok sociálnej, emocionálnej a fyzickej podpory.
Tieto Intervencie vedie vyškolený profesionál s ukončeným univerzitným vzdelaním na Uvlf v Košiciach, v odbore Vzťah človek zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.