Pripravujeme webináre a prednášky na rôzne témy:

 • koncept Green Care
 • farmy starostlivosti – všeobecný úvod
 • terapeutické prístupy so zvieratami a rastlinami
 • terapeutické záhrady

V oblasti „farma starostlivosti a jej prínos pre deti, mládež“  pripravujeme niekoľko webinárov. V nich sa budeme zamýšľať, hovoriť a diskutovať:

 • prečo deti potrebujú skúsenosti so zvieratami, rastlinami
 • čo je jedinečné na farme starostlivosti ako mieste vzdelávania
 • ako sa podporuje vzdelávanie prostredníctvom skúseností na farme starostlivosti
 • aký prínos môžu mať farmy pre školákov
 • ktoré vekové skupiny môžu ťažiť zo skúseností na farme starostlivosti
 • aký je prínos učenia sa na farme k zásadným otázkam globálneho významu
 • môže farma dať deťom s problémami správania príležitosť byť videný iným spôsobom?
 • ako vnímame herné potreby detí
 • ako vidíme detské farmy – priestor na zážitky z prírody, otvorenosť zmenám a sebakreatívnym činnostiam …a čo senzorická stimulácia oproti známym snoezelen miestnostniam? vylučujú deti so zdravotným postihnutím? pre aké skupiny detí sú atraktívne? zodpovedajú tomu, čo deti požadujú?  vyjadrili by deti želanie pre domčeky na strome  a zvieratá? (máloktoktoré z bežných ihrísk ich má v ponuke)
 • A čo na vidieku? Aké sú tam herné možnosti detí? sú záhrady na vidieku dnes viac na okrasu a slúžia skôr rekreačným účelom dospelých ako detí?  
 • aký by mohol byť model detskej farmy (zo zahraničia sú známe príklady, kedy takéto detské farmy založili práve ženy)
 • dať hracie prvky na detskú farmu? Keď áno, aké, aby to neboli len obyčajné cvičebné konštrukcie určené opäť na uspokojenie vkusu dospelých a nie na vývojové potreby detí
 • príležitosti, možnosti, limity sociálnych fariem