Tlačivo na poukázanie 2% z dane

stiahnite si naše už predvyplnené editovateľné tkačivo

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

My v OZ Zvieratá a ľudia navzájom sa snažíme každý deň, kúsok po kúsku, prispievať k zmene v intervenciách s asistenciou zvierat na Slovensku, známych najmä pod pojmom canisterapia a hipoterapia. Podpora verejnosti je pre nás veľmi dôležitá.

Podporiť naše programy pre deti špeciálnych škôl môžete aj z daní. 

Ak ste:

Zamestnanec

do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Na základe tohto potvrdenia viete zistiť DÁTUM zaplatenia dane, ZAPLATENÚ DAŇ a viete VYPOČÍTAŤ 2% zo zaplatenej dane (vyznačené miesta na obr. nižšie).

a na stiahnutie a vypísanie je tlačivo tu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. 

Do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
  • Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti vám vystavíme

a priložíte ho k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.