Knižnice sú tiché priestory, kde môžu deti i dospelí skúmať témy alebo objaviť skvelé príbehy.

Keď však za deťmi do knižnice prichádza pes a vyzýva deti, aby mu čítali, je to pre deti vzrušujúci zážitok.  

V programe „PSIE UŠKÁ“ povzbudzujeme deti k čítaniu tým, že privádzame do knižnice chlpatého priateľa, poslucháča, ktorý neposudzuje ako dieťa číta, neopravuje, ak dieťa urobí chybu alebo nevie prečítať nejaké slovo, umožňuje dieťaťu postupovať jeho vlastným tempom…

Pokojne leží vedľa dieťaťa a má radosť z príbehu, ktorý mu číta, úzkosť a strach sa časom vytráca, nahrádza ich radosť a dobrý pocit z čítania, psiemu priateľovi.

Deti si postupne spájajú čítanie s pozitívnym zážitkom so psom a začnú sa na čítanie tešiť. Úroveň čítania a sebadôvera dieťaťa sa časom môžu zlepšiť, pretože si precvičuje zručnosti, vďaka ktorým bude čítanie príjemnejšie.

Pozývame vás do knižnice NEZÁBUDKA, stráviť čas zdieľaním radosti z kníh, čítania a z priateľstva s terapeutickým psíkom AJOM