Category Archives: Intervencie

Moderné multifunkčné ihriská v mestách nahraďme týmto

#social #farming #socialnefarmyvmeste # #priroda #greencare #vsimavost #socialnefarmy #socialnepolnohospodarstvoV niektorých krajinách v mestách sa cielene nahrádzajú moderné multifunkčné ihriská za miestečka so zvieratami a preliezkami z dreva, prírodných materiálov. Vytvárajú tak protiváhu voči prostrediu ktorému sa dnešné deti odcudzili. Život mnohých detí sa čoraz viac odohráva v umelo vytvorených priestoroch. Deti sa hrajú v nadmerne…

Read More

Príležitosť získať ďalší príjem

#socialnefarmy #greencareSociálne farmy predstavujú príležitosť pre poľnohospodárov a farmárov na Slovensku, získať ďalší príjem ako súčasť kombinovaného príjmu. Tým, že rozšíria svoju bežnú činnosť na farme o terapie, edukácie a aktivity so zvieratami v kombinácii s poľnohospodárstvom, môžu to so ZISKOM využiť pre celú spoločnosť. (zelená ekonomika)K tradičným odvetviam podnikania ako je chov, výroba mlieka,…

Read More

Závislosti

#socialnefarmy #greencare Farmy pre mladistvých v liečbe závislostí. Niektoré z fariem majú i klasické miestnosti pre psychoterapiu, pretože sú tam aj deti, ktoré skutočne zápasia a majú veľa problémov, ale atmosféra na farme je uvoľnenejšia, prírodnejšia a organickejšia. Účastníci, ale i odborníci opisujú, že…. deje sa tam veľa terapeutických vecí, ale nie nevyhnutne ich zlepšuje…

Read More

Retro inovácia či nový trend?

#socialnefarmy #greencare #vsimavost Sociálne farmy vo všeobecnosti môžu byť dnes brané buď ako tzv. “retro inovácia” alebo ako nový trend. Oni však existovali už dávno, v nejakej neformálnej podobe, pretože, v skutočnosti tradičný spôsob poľnohospodárstva vždy slúžil aj ako spôsob zapojenia vylúčených osôb do vidieckych komunít, nie iba v rámci domácnosti. Hodnotu spojenia ľudí a…

Read More

Čo ukazujú školičky na farme?

#socialnefarmy #greencare #pomahame #socialnepolnohospodarstvo školičky na farme…takáto škola poskytuje deťom pohľad na poľnohospodárstvo, v nej sa verím, že môže posilniť prístup detí ako budúcich spotrebiteľov ohľaduplných k životnému prostrediu. Aby lepšie porozumeli ekologickým a ekonomickým vzájomným vzťahom, rôznym formám poľnohospodárstva, pôvodu a výrobným metódam potravín, môžu si tam vyrábať vlastné maslo, jogurt, syr, chlieb ……

Read More

Dieľne pre seniorov na sociálnych farmách

#socialnepolnohospodarstvo #greencare #seniori Sociálne farmy sú mnohé špeciálne zamerané i pre starších ľudí. Stvorili ich tí, ktorí vedia, že…stimuly produkované prírodou vyvolávajú spomienky a pozitívne emócie, že fyzická aktivita pod holým nebom vzbudzuje chuť do jedla, zdravú únavu, riadi normálny denný rytmus, spánok, stvorili ich ľudia, ktorí úprimne mysleli na starých, chceli ich povzbudiť aby…

Read More

všade samé webináre

TERAPEUTICKÉ FARMY AKO ÚTOČISKO PRE ĽUDÍ, ZVIERATÁ A RASTLINY, ABY MOHLI INTERAGOVAŤ, SPÁJAŤ SA, UČIŤ SA A LIEČIŤ. 🍀 6.11.2020 Webinár vznikol s cieľom spájať ľudí , ktorí chcú poznať a porozumieť rozsahu účinkov, ktoré môžu mať sociálne farmy na starostlivosť o zdravie, pohodu alebo sociálne výsledky rôznych skupín obyvateľstva. Webinárom chcem inšpirovať a popísať nejaké…

Read More