Cieľom projektu bolo pomáhať deťom/mladým ľuďom z PO a KE kraja zapájať sa do športu v ich miestnej komunite. Projekt bol pokračovaním úspešného 1.ročníka pravidelných športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež so ZP – Agility so psom, „oživený“ prostredníctvom kolobežky so psom, zakúpenej vďaka podpore nadácie SPP v programe Športuj aj Ty! 2022.

Podarilo sa nám zrealizovať 3 športové podujatia počas 3 dní, na spevnenej, lesnej a poľnej ceste, kde rýchlejšie ako chôdzou, oveľa menej náročne ako behom si užili športové aktivity a kvalitný čas so psom a kolobežkou 30 detí/mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich zdraví súrodenci z PO a KE kraja.

Spoločne s rodinami detí sme pripravili pre všetkých účastníkov občerstvenie, zábavný program, sprezentovali novú ponuku pravidelnej športovej aktivity a donora, ktorý tieto aktivity pre deti a mládež v PO a KE kraji podporuje. Zakúpená kolobežka je aktuálne využívaná na športové aktivity v rámci pravidelných canisterapií v PO a KE kraji a ponúkaná zdarma na zapožičanie/využívanie cieľovými skupinami zadefinovanými v projekte a podľa podmienok zadefinovaných v projekte, ako zdraviu a životnému prostrediu prospešná, plná výhod, opatrená logom nadácie SPP.

Deti a psy – spoločne dokážu vyniknúť.
A keď sa k tomu ešte pridá kolobežka – ďalší verný priateľ, vždy pripravený na jazdu a úplne nenáročný na údržbu, predstavuje to 2. jedinečnú svojho druhu, športovú aktivitu pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením v PO a KE kraji.