Vytvorené vďaka vzdelávacej aktivite – webinár s názvom: Na kávičke s eTwinningom – aktivity s QR kódmi dňa 12.12.2022

eTwinning Slovensko – je národná podporná organizácia (NSO) pre platformu eTwinning

video Zvieratá a ľudia navzájom o.z.
Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom