Svet zdravia, Psychiatrická liečebňa Trebišovposkytujúca špecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickými či recidivujúcimi duševnými poruchami vyžadujúcimi dlhodobú hospitalizáciu je miesto, kde nám už tretím rokom otvárajú dvere, vítajú mňa a moje dve borderkólie, ktoré  s vrtiacim chvostíkom a úsmevom na tvári nedočkavo vyhliadajú svojich pacientov.  

📍   Vždy keď je príležitosť vzorne precvičujeme (z môjho pohľadu) ten najkrajší, najlepší a najpôvabnejší cvik „Say hello“, ktorý sme sa naučili vďaka našim partnerom v projekte malých partnerstiev Erasmus+ č. 2021-1-SK01-KA210-ADU-000027360, podporený SAAIC – Erasmusplus SK.
📍   Ďakujem všetkým partnerom za spoluprácu počas roka trvania projektu explicitne NOR Christine Olsen, Line Sandstedt, PL Magda Nawarecka-Piątek, Sabina Zlotorowicz, organizáciam Dyrebar Omsorg, Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, Icofa-community.com. 

Prítomnosť našich psov v psychiatrickej liečebni Svet zdravia Trebišov, už tretím rokom poskytuje bezpečnú, upokojujúcu spoločnosť pri diskusii o niekedy zložitých témach, pri miernych úrovniach stresu, zlepšuje prosociálne správanie a robí všetko oveľa zábavnejšie!

Ďakujeme za túto možnosť a špeciálne poďakovanie patrí psychologičke Ľubke, ktorú naše psy milujú.

Sme hrdí na zrealizovani výskum v spolupráci s touto ličebňou: výskumná štúdia psychiatria Trebisov